Article in 2022

 

 

หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน ถาม ตอบ

 

 

 


บทความ:
ชื่อบทความ

โดย อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า ปรุง สีงา

 

ปรุง สีงา
00 มิ.ย. 2564

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


บทความ:
ชื่อบทความ

โดย อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า ปรุง สีงา

 

ปรุง สีงา
00 มิ.ย. 2564

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


บทความ:
ชื่อบทความ

โดย อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า ปรุง สีงา

 

ปรุง สีงา
00 มิ.ย. 2564

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


บทความ:
ชื่อบทความ

โดย อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า ปรุง สีงา

 

ปรุง สีงา
00 มิ.ย. 2564

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


บทความ:
ชื่อบทความ

โดย อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า ปรุง สีงา

 

ปรุง สีงา
00 มิ.ย. 2564

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


บทความ:
ชื่อบทความ

โดย อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า ปรุง สีงา

 

ปรุง สีงา
00 มิ.ย. 2564

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


บทความ:

สงครามวัคซีน ปะทะ สงครามไวรัส. ใครตาย ใครอด?

โดย ปรุง สีงา
9 ก.ค. 2565

 

เรายืนอยู่ ตรงกลาง, สงครามวัคซีน ยังดำเนินต่อไป, แต่ละฝ่าย ต่างสาด ข้อมูล เข้าใส่กัน และข้อมูลเหล่านั้น มันมาปะทะเรา ที่อยู่ตรงกลาง.

เราจะทำอย่างไร?

ถ้าเชื่อ และ ทำตาม ฝั่งหนึ่ง ก็จะถูกฝั่งตรงข้าม โจมตีว่าโง่ ว่าถูกหลอกให้เป็นเหยื่อ.

ถ้าไม่เชื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ไม่เอาทั้งสองฝั่ง แล้วรอเวลา ให้ไวรัสสลายไปเอง. ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า ไวรัส หรือ ตัวเรา ใครจะสลาย/ตาย ไปก่อนกัน.

 

ผลคือ ร้อยละ 99 เราตายก่อน.

 

คนแก่ ส่วนใหญ่ ไม่ไว้วางใจ (จะเพราะสาเหตุ ถูกใส่ข้อมูล จากฝั่งปฏิเสธวัคซีน หรือไม่ก็ตาม) จึงไม่ไปรับฉีดวัคซีน. ผลคือ ตายห่ามาก็เยอะ เพราะภูมิต่ำกว่าไวรัส.

มีความจริงข้อหนึ่งว่า จะรับการฉีดวัคซีน หรือไม่ก็ตาม ก็ยังติดไวรัส และตาย อยู่ดี. ถ้าอย่างนั้น เลยมีแนวโน้มว่า อย่าไปฉีดเลยดีกว่า.

 

ผลคือ ก็ตายห่าอยู่ดี.

 

คนส่วนใหญ่ เขาไปรับการฉีด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่. แม้ว่า อาจมีบางราย ได้รับผลกระทบบ้าง เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติปกติ ของการต่อสู้ไวรัส คือ ไม่ตายก็รอด.

ถ้าสู้ (รับการฉีดวัคซีน) ก็มีโอกาสรอด มากกว่า. ถ้าไม่สู้ (ปฏิเสธวัคซีน) มีโอกาสตาย มากกว่า.

อย่าไปเอา "ภาวะผิดปกติ" เช่น ฉีดวัคซีนแล้ว ตาย หรือ ยังแพ้ไวรัส, เช่น ฉีดวัคซีน ยี่ห้อนั้น ยี่ห้อนี้แล้วเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการค้า. ... ภาวะผิดปกติ เหล่านี้ หากมองให้ลึก ด้วยเหตุและผล มันคือ "กลยุทธ์" การต่อสู้ ระหว่าง ฝ่ายเอา กับฝ่ายไม่เอา วัคซีน นั่นเอง.

สงครามข่าวสาร มันมีอิทธิพล ถึงปานนี้. ทำให้ ใครก็ตาม มาเป็นรัฐบาล เพื่อมาแก้ไขปัญหานี้ ประสบความยุ่งยาก จากการ ขอความร่วมมือ.

โปรดอย่าเอา "ภาวะผิดปกติ" มาทำ agenda หรือ propaganda ให้เกิดความระส่ำ ต่อการแก้ปัญหาโดยรวมของชาติเลย.

 

ประเทศไทย มีทรัพยากรมากมาย, มีโอกาสอิสระเสรี จะทำอะไรก็ได้, มีคนดี ให้ไหว้วาน เสียสละทำสิ่งที่ดี แทนเรา, มีผู้นำประเทศที่เข้มแข็ง ซื่อสัตย์, มีโครงการพื้นฐาน (คมนาคม ท่องเที่ยว สมุนไพร) ที่กำลังไปได้สวย งดงาม, และ มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมใจ ของคนทั้งชาติ.

 

ไปรับการฉีดวัคซีน เสียเถอะครับ. อย่ามัวไปสนใจ สงสัยว่า วัคซีนเป็นมหันตภัย วัคซีนถูกใช้เป็นสินค้า.

ถ้าไวรัสมันมีชีวิต พูดได้ มันคงจะพูดว่า “เออ! ไอ้พวกมนุษย์ มันมัวทะเลาะกัน พวกเรา ลุย! แดกปอดมัน ให้เกลี้ยง!

 

 

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


บทความ:

มองให้ถูกมุม เลือกมุม ที่ควรมอง บางมุม ไม่ควรมอง บางมุม ก็ควรปล่อยวาง.

โดย ปรุง สีงา
25 พฤษภาคม 2565

 

สิ่งสวยงาม ไม่ได้มาจาก ความรู้สึก อย่างเดียว, แต่มาจาก มุมที่มอง. อาจจะสัดส่วน ครึ่งต่อครึ่ง.

(ภาพประกอบ: น้ำตกเกาะสีชัง)

น้ำตกหลายแห่ง คนว่าไม่สวยงาม เพราะเขาชอบมอง ในมุมที่อยากมอง. บางมุม ได้แอบซ่อน ความงดงามไว้ แต่คนกลับมองข้าม, อาจด้วย เพราะความไม่รู้ หรือ ขี้เกียจมอง.

สิ่งสวยงาม ไม่ได้มาจาก ความรู้สึก อย่างเดียว, แต่มาจาก มุมที่มอง.

นักการเมือง จะสวยงาม-ดี หรือ จะน่าเกลียด-ชั่วร้าย ขึ้นอยู่กับว่า เขาจะให้ประชาชน มองตัวเขา ในมุมใด. จากฝ่าตีนขึ้นไป หรือ จากหัวลงมา หรือ จากนิ้วชี้เข้าไปหาตัว หรือ จากข้างในหัวใจของเขา ออกมาข้างนอก.

จากภาพที่ประชาชนเห็น ย่อมสร้าง การรับรู้ และ ความรู้สึก ต่อนักการเมืองผู้น้น. การโฆษณาสร้างภาพพจน์ (image) ทำได้เพียงชั่วคราวไม่นานก็เสื่อม. แต่ การสร้าง ภาพลักษณ์ (themselves) จะยั่งยืนกว่า เพราะประกอบด้วยความจริงใจ.

อย่าตัดสินคน เพราะแค่มุมมองเดียว.

อย่าเชื่อเขา เพราะแค่คำพูด.

อย่าสรุปตัวตนของเขา แค่ช่วงเวลาอันสั้น.

จงช่วยกันอนุรักษ์ ธรรมชาติ ที่ได้เลือกสรร ให้เป็นที่ท่องเที่ยว ด้วยการ ปรับพฤติกรรมหลังการบริโภค (after consumptions behaviour) ของตน. อย่าเอาแต่ สะดวกสบาย แต่เป็นวายร้าย ของธรรมชาติ.

จงให้โอกาส นักการเมือง ที่ชนะการเลือกตั้ง ด้วยการติดตาม ชี้แนะ จับตาการกระทำของเขา ทั้งอดีต และอนาคต.

ถ้าดี ก็ส่งเสริม สนับสนุน, ถ้าเริ่มไม่ดี ก็ท้วงติงเขา, ถ้าชั่วร้าย ก็จงขับไล่เขา.

 

 

หมายเหตุ —

(1) มุมมอง จากฝ่าตีนขึ้นไป — จะเห็น พฤติกรรมในอดีตของเขา ว่าเขาเดินเข้าไปยุ่งเกี่ยว กับอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร. นักการเมืองเลว มักปกปิด ไม่ให้ประชาชน มองเขาในมุมนี้.

(2) มุมมอง จากหัวลงมา — จะเห็น แนวคิด ปรัชญา ตรรก เหตุผล ตลอดจน วุฒิภาวะทางจริยธรรม. ทำให้ประเมิน ความโปร่งใส เป็นกลางของเขาได้. ด้วยการรับฟังเขา บรรยาย อธิบาย ทางวิชาการ. นักการเมืองที่ดี มักจะพยายาม แสดงออกในมุมนี้ ให้ประชาชนเห็น ในระยะยาว.

(3) มุมมอง จากนิ้วชี้เข้าไปหาตัว — จะเห็น อัตตา ตัวตน นิสัย ท่าทาง ของเขา. นักการเมืองส่วนใหญ่ จะแข่งขันกัน แสดงออก ในมุมนี้ให้ประชาชนเห็น ราวกับตนเป็นพระเอกในจอ. ด้วยการพูด ปราศัย หาเสียง ทั้งในเวทีและนอกเวที เหมือนการชี้นิ้วออกไป แสดงความอหังการ โอ้อวด
ให้ประชาชนชอบ พึงพอใจ ในระยะสั้น (ช่วงหาเสียง เลือกตั้ง)

(4) มุมมอง จากข้างในหัวใจของเขา ออกมาข้างนอก — จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขา มากที่สุด. ผ่าน ภรรยา ครอบครัว คนใกล้ชิด. นักการเมืองที่ดี จะรักษาและเปิดเผยสิ่งนี้ ไม่ปิดบัง. แต่นักการเมืองเลว จะปิดซ่อน หรือ ให้ญาติพี่น้อง ปกป้อง อดีตที่ไม่ดีของเขา.

 

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


บทความ:

ปรุง สีงา บ่น - ลูบหน้า ปะจมูก หรือ ลูบจมูก เพื่อรักษา หน้า

โดย ปรุง สีงา
7 พฤษภาคม 2565

 

เหตุเกิดที่ช่องทางธรรมชาติ ชายแดน ไทย-เมียนมา, ไทย-กัมพูชา, ไทย-ลาว. ไม่ว่าจะ dramma, crime, sex, action ก็แค่ ละคร. เดี๋ยวก็เล่นกันอีก แบบเดิม.

เข้าทำนอง "ลูบหน้า ปะแบงค์พัน, ลูบจมูก ถูกเป็นข่าว" เพียงแค่ สับเปลี่ยนผู้กำกับ (จนท. ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบ) เปลี่ยนนักแสดง (เหยื่อ) เปลี่ยนคนเขียนบท (ผู้กำหนดนโยบาย) และคนดู (ผู้รับข่าวสาร) ก็สับเปลี่ยนเวียนกัน รับชมฟัง เหตุเรื่องราว บ้างก็ก่นด่า บ้างก็ชื่นชม บ้างก็เฉยๆ.

บทบาท "ลูบหน้า ปะแบงค์พัน, ลูบจมูก ถูกเป็นข่าว" ก็จะยังมีอยู่ต่อไป ตลอดกาล ตราบที่ โรงลคร ไม่ถูกรื้อ และ เครื่องมืออุปกรณ์การสร้าง ยังอยู่.

เปลี่ยนคน แต่ไม่เปลี่ยนระบบ, เหตุการณ์ฉาว กลิ่นคาวโฉ่ ก็จะทยอย หรอยกันออกมาให้เห็น ทุกปี นะพี่น้อง. ลูกใคร หลานใคร ญาติใคร เพื่อนใคร ในโรงลครฉาวโฉ่ ก็รับอานิสงส์ไปกันเด้อ!

เจอแล้วก็อย่าโวยวาย ... มันเป็นเช่นนั้นแล.

 

 

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


บทความ:

เข้าถึง ความจริง ทะลุทะลวง ความเชื่อ

โดย อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า
4 มีนาคม 2565

 

ช่วงนี้ มีการปั่นกระแส ความเชื่อ มากกว่า ความจริง

-สงคราม รัสเซีย อูเครน
-แตงโม ตกน้ำ เสียชีวิต
-ความเกลียดชัง พุทธ อิสลาม
-คดี สามกีบ ล้มเจ้า
-กิน ใช้ โน่น นั่น นี่ รักษา มะเร็ง
-สงคราม ไวรัส วัคซีน

 

สร้างความกังวล ให้ผู้คน มากมาย โดยเฉพาะ คนจิตอ่อนไหว "กระต่ายตื่นตูม"

เมื่อต้องเผชิญ กับกระแสดังกล่าว
ควรสงบ นิ่ง ใช้สติ อดทน รอคอย. อุปสรรค จะสลายไปเอง. อุปสรรค เป็นของร้อน, สติ อดทน เป็นของเย็น. ของร้อน ย่อมสลายได้ง่าย ไม่คงทน แต่ ของเย็น ยิ่งเย็น ยิ่งอยู่ทน.

เข้าถึง ความจริง ทะลุทะลวง ความเชื่อ ภายใต้เหตุและผล ต้องใช้หลักสัมพัทธภาพ/มโนทัศน์สัมพัทธภาพ (เวลา-การเคลื่อน-ความเร็ว, พิกัด ตำแหน่ง, ผู้รับรู้ข้อมูล-วัตถุ บุคคล)

 

(1)
เวลา เปลี่ยน เหตุการณ์ เปลี่ยน, ความจริง เปลี่ยน (ไม่มีสิ่งใด เที่ยงแท้ถาวร) ทุกสรรพสิ่ง ไม่เคยหยุดนิ่ง.

(2)
พิกัด ตำแหน่ง เปลี่ยน เหตุการณ์ เปลี่ยน, มุมมอง เปลี่ยน, ความจริง เปลี่ยน.

(3)
วัตถุ บุคคล ย่อมมีความต่าง ทั้งสมบัติและลักษณะ. วัตถุ บุุคคล เปลี่ยน สถานะ ผู้สังเกต ผู้ถูกสังเกต ย่อมเปลี่ยน, นั่นเท่าบกับว่า เหตุการณ์ เปลี่ยน, มุมมอง เปลี่ยน, ความจริง เปลี่ยน.

 

ถ้า คุณ/ผม ยังเชื่อแบบเดิม ปักใจมั่นแบบเดิม, คุณ/ผม ย่อมไม่จริง.

ยิ่งเวลา ผ่านไปนานเท่าใด, ยิ่งอยู่ห่างไกล จาก จุดเกิดเหตุการณ์ มากเท่าใด, ยิ่งพบสัมพันธ์เกี่ยวข้อง กับผู้คน ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม มากเท่าใด

คุณ/ผม ก็ยิ่ง ห่างไกล ความจริง มากเท่านั้น.

มีสิ่งเดียว ที่ไม่เปลี่ยน ไม่เกิด ไม่ตาย ไม่เสื่อม ไม่เคลื่อน ไม่มี ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่มีมิติ สั้น ยาว สวย/ไม่สวย ไม่ใช่อารมณ์ ไม่มีการตั้งไว้อยู่รอ ไม่มีอันเป็นไป. สิ่งนั้น ไม่ได้อยู่ไกล แต่อยู่ใน ร่างมนุษย์ นี่แหละ.

สิ่งนั้น พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ เรียกว่า วิมุตติ นิพพาน.

แต่ศาสดาในศาสนาอื่น จะเรียกว่าอะไร ไม่ทราบ.

จะเข้าถึง สิ่งนั้น ต้อง “ปฏิบัติ ตามวิถี” (revelatory methodology - มรรค). จะเข้าใจ สิ่งนั้น ต้อง มโนทัศน์สัมพัทธภาพ.

 

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


บทความ:

มุมมืด ที่ใครใคร ก็มีสิทธิ์เสรี, รูรั่ว ที่อุดไม่ทัน.

โดย ปรุง สีงา
15 กุมภาพันธ์ 2565

 

ประเทศไทย น่าอยู่?? เพราะ คนไทย มีน้ำใจ. ... ข้อนี้ คนรู้ทั่วโลก.

ประเทศไทย ไม่น่าอยู่?? เพราะ คนริษยา สรรหามุมมืด ด่าโจมตีคนอื่น และ คนขี้โกง ฉกฉวยมุมมืด เอามาหาแดกหากิน. ... ข้อนี้ คนไทยส่วนน้อย ไม่รู้ตัว ส่วนใหญ่รู้ แต่ไม่ยอมรับ ในนิสัยสันดาน ของตัวเอง.

ทุกประเทศ ก็มีมุมมืดด้วยกันทั้งนั้น, เศรษฐกิจตก, สังคมต่ำ, อาชญากรรม มีทุกยุค ทุกรัฐบาล.

 

ใครริษยาใคร
ใครเกลียดใคร
ใครจะเตะตูดใคร
ใครจะล้มกระดานใคร
ใครจะล้างอิทธิพลของใคร

 

ก็อาศัยอ้าง มุมมืด ที่มีอยู่ในทุกๆ ที่ และ มืดตลอด 24 ชั่วโมง นั่นแหละ.

นักการเมือง กระดี๊กระด๊า อยากเลือกตั้ง ไม่สนใจว่า ประเทศจะรอด หรือจะอยู่ ขอให้กู ได้เป็นผู้แทน.

ชาวบ้าน อยากให้ของแพง หยุดขึ้นราคา ไม่มีเวลา ไปใส่ใจ การบ้านการเมือง แค่ทำมาหาแดก ก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว. ใครจะโกง ใครจะปล้น ไม่สน ใครจะซื้อเสียง ไม่รู้ เงินมา กูกาให้ เท่าไหร่ ว่ามา ... !!!

คนเล่นหวย อยากถูกหวย มากกว่า ทำให้หวย มีราคา 80 บาท. ก็เพราะ ถูกปั่นหัว ให้เมาทุกสิบห้าวัน จนสายตาสั้น มองเห็นแต่ตัวเลขรางวัล แต่มองไม่เห็น ตัวเลข ที่ไอ้ (บางคน) พวกนักการเมือง ข้าราชการ นายทุน พ่อค้า โกงไป.

พวกสร้างความฉิบหาย ให้ประเทศ อยากให้ คนไทยทะเลาะกัน เรื่อง ฉีด/ไม่ฉีด วัคซีน. แต่ตัวเองแกล้งโง่.

ยุคสงครามเย็น ผีคอมมิวนิสต์ ถูกเผาไปแล้ว แต่ สงครามไวรัส-ประสาท มาแทนที่. เอาไวรัสโคโรน่า เป็นสมรภูมิรบ เอาข่าวลือ เป็นกระสุน เอาวัคซีน เป็นศูนย์บัญชาการรบ. คนที่โดน ก็ประสาทแดก พิการไปอีกนาน.

พวกอุบาทว์ จังไร ล้มเจ้า ทรยศกบฏแผ่นดิน อยากให้ นายกฯ ล่มจมธรณี แค่ให้พ่องของพวกมัน ได้กลับบ้าน อย่างเท่ห์ๆ.

พวกคนอัปรีย์ อยากเสี้ยม ให้คนไทยพุทธ ทะเลาะกับ คนไทยอิสลาม, ทั้งๆ ที่ ไอ้คนชั่ว เลวทราม มันก็แฝง อยู่ในทุกศาสนา.

ฝรั่งอเมริกา ประเทศ ตัวเองกำลังจะตายห่า (ติดโควิด) ตายโหง (ฆ่ากันตาย) ก็อยากให้ ประเทศอื่น เป็นแบบประเทศตัวเองมั่ง. เวรละมึง!

 

ประเทศไทย น่าอยู่ ถ้าไม่เอาคนหน้าด้าน ริษยา ขี้โกง มาเป็น ผูเแทน.

 

คิดกันบ้างไหมว่า เวลาประเทศเจอรูรั่ว ต่อให้เปลี่ยน เอาเทวดา มาเป็นนายกฯ มันก็ไม่ทำให้ รูรั่ว หายไป ในวันสองวัน หรือ ปีสองปีนี้ได้หรอก.

รูรั่ว ในประเทศไทย ไม่ได้มีรูเดียว แต่มีรูเล็ก รูน้อย รูกระจิ๊ดกระจ้อยร่อย ทั่วไปหมด. คนไทยทุกคน ต้องช่วยกันอุด. นายกฯ คนเดียว ทำไม่สำเร็จหรอก.

แล้วไอ้พวกคนสอพลอ ที่กำลังจ่อคิว ไปเป็นผู้แทน คิดทำอะไร ที่จะทำให้คนไทย รู้รักสามัคคีกัน แบบเดียวกับที่ พระเจ้าอยู่หัว ทรงงานทรงกระทำอยู่ เหมือนปิดทองหลังพระ.

อย่าเอาแต่ สรรหาหน้าแปน ยิ้มแป้น เอาแผ่นทองมาปิด มันก็ไม่ต่างอะไรกับ การปลูกผักชีโรยหน้า หรอกนะจ้ะ.

มีสัจจะอยู่ข้อหนึ่ง, คนอื่น ตั้งมากมาย ชั่วเลว ก็ชั่งเขา ขอแค่เรา "คนเดียว" ทำดี, เท่านี้ โลกก็สันติสุขแล้ว. สัจจะข้อนี้ เป็นไปได้ ถ้าแต่ละคน ทำตัวให้เป็น "คนเดียว" ที่ว่านั้น.

 


รัฐบาล ต่อสู้กับ ผู้แทนอันธพาล ต้องดื้อด้าน ขวางทางไว้, ต่อสู้กับ ผู้แทนควาย ต้องใช้กฎหมาย เข้มงวด.

*ผู้แทนอันธพาล = ฉลาดเฉโก,
*ผู้แทนควาย = ควายโง่ ไร้สำนึกสาธารณะ ริษยา เห็นแก่ตัว,
*กฎหมายเข้มงวด = แส้,
*ขวางทางไว้ = ไม่ยุบ ไม่ปรับ อยู่ยาวครบเทอม

 

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]บทความ:

ธรรมชาติ 3 ข้อ ของการต่อสู้ สร้าง ข่าวลือ ข่าวลวง.

โดย อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า
1 กุมภาพันธ์ 2565

#ปรัชญาการต้อสู้ทางการเมือง
#กฏเหล็กแห่งชัยชนะ
#การเมืองน้ำเน่า

 

ก. นิยาม - ธรรมชาติ 3

ธรรมชาติ 3 ข้อ ของการต่อสู้ คือ

(1) ปกปิด หรือ ไม่พูด ความชั่วของตัวเอง ให้ศัตรู รู้ | เห็น.
(2) ขุดคุ้ย รื้อคดี หรือ อดีต ที่เป็นบาดแผล ของศัตรู ให้สาธารณะ รับรู้ อย่างต่อเนื่อง.
(3) ขยายผลของข่าวลือ ข่าวลบ ที่ให้ร้ายศัตรู.

ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ย่อมมีพฤติการณ์ ธรรมชาติ 3 ข้อนี้ เหมือนกัน.

ข่าวสาร ที่ถูกเผยแพร่ ในช่องทาง สื่อสารมวลชน และ ช่องทางสังคมออนไลน์ จึงมี ส่วนผสม ของความเท็จ ที่เต็มไปด้วย อารมณ์รัก ชอบ เกลียดชัง ริษยา พยาบาท. ไม่ต่างจาก ดูละครน้ำเน่า.

หากผู้รับข้อมูล เปิดใจรับข้อมูล ข่าวสาร ทุกๆ เรื่อง โดยไม่ยั้งคิด, ย่อม เสี่ยงอย่างมาก ที่จะรับข้อมูลเท็จ ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.

ดังนั้น, จงอย่าใช้ อารมณ์ (ชอบ ชัง เฉย) ในการรับ เสพ สื่อ ที่มี พฤติการณ์ธรรมชาติ 3 ข้อ ดังกล่าว. แต่จงใช้ มโนทัศน์สัมพัทธภาพ ในการรับ ข้อมูล (data | source) แล้วนำมา ตัดสินใจ #เลือกข้างเลือกฝ่าย.*

[* ในที่สุด เราต้อง #เลือกข้างเลือกฝ่าย อยู่นั่นเอง. ถ้าไม่เช่นนั้น เราก็ไม่ต่างอะไรกับ วัตถุสิ่งของ ตายซาก จักรกล หรือไม่ก็เป็นพวก ผีดิบ แม่มด ซาตาน]

 

ข. คำถาม - มโนทัศน์สัมพัทธภาพ คืออะไร ทำไมสำคัญนัก?

มโนทัศน์สัมพัทธภาพ (conceptual relativity) คือ การใช้มุมมอง เหตุการณ์ ข่าวสาร เพื่อให้เข้าถึง หรือ ใกล้เคียงความจริง มากที่สุด ถูกต้องที่สุด. โดยมี องค์ประกอบ 3 ข้อ [จะขาดข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ได้] คือ
(1) ปัจจัยสัมพัทธ์ 3
(2) เหตุการณ์ 2
(3) ผู้รับรู้ข้อมูล 2

 

 

ปัจจัยสัมพัทธ์ เปรียบเหมือน 3 วงแหวน วางซ้อนทับกัน คือ
(1) เวลา-การเคลื่อน
(2) พิกัด-ตำแหน่ง
(3) วัตถุ-บุคคล

 

 

วงแหวนทั้งสามวง ข้างบนนี่แหละ คือ ตัวก่อเหตุ ให้เกิด ข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้แก่ event หรือ เหตุการณ์ และ อารมณ์.

ข้อมูล (เหตุการณ์และอารมณ์) ที่เกิดขึ้นนี้ มันจะ ผันผวน ตลอดเวลา กลายเป็น ภาพลวงตา ให้ผู้รับข้อมูล รับเอาข้อมูล ผิดเพี้ยนได้ง่าย. เช่น นักการเมืองขี้โกง 2 คน ทะเลาะกัน วันนี้ แต่วันข้างหน้า กลับสุมหัว เป็นมิตรกัน เป็นต้น. ภาพทะเลาะกันวันนี้ เป็นแค่มายา.

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ก็คือข้อมูล (data | source) ที่เรา จะรับเอามา ใส่สมอง อาจมีรูปแบบ เป็นพฤติการณ์ กิริยา อาการ หรือ อารมณ์ ก็ได้.

ผู้รับรู้ข้อมูล มี 2 สถานะ คือ สถานะผู้สังเกต กับ สถานะผู้ถูกสังเกต. ศิลปะ/เสน่ห์ ของมุมมอง แบบสัมพัทธ์ อยู่ตรงจุดนี้.

คือ การสวมบทบาท สลับกัน ระหว่างการเป็น ผู้สังเกต หรือเป็น ผู้ถูกสังเกต โดยบุคล คนเดียวกัน. ซึ่งจะทำให้ รับรู้เหตุการณ์ - อารมณ์ (ข้อมูล) ได้ต่างกัน, เมื่อ -

- เวลา และ การเคลื่อน เปลี่ยนไป
- พื้นที่ พิกัด ตำแหน่ง ที่แตกต่างกัน
- วัตถุ บุคคล ที่มีคุณสมบัติ เปลี่ยนไป

ดังนั้น พบข้อมูลใดๆ (เหตุการณ์ อารมณ์) แล้ว, ก็อย่าด่วน สรุป รับ ตัดสินใจ โดยไม่ผ่านการคัดกรอง ด้วยวิธี มโนทัศน์สัมพัทธภาพ.

 

ค. ทางเลือก - หลักจริยธรรม 9

กฏ หรือ ทฤษฎี ที่นำมาพิจารณา ตัดสินใจ #เลือกข้างเลือกฝ่าย เรียกว่า “หลักจริยธรรม 9” หลักจริยธรรม 9 มีความจำเป็นแค่ไหน? จำเป็น เพราะมันคือ ตัวชี้วัด วุฒิภาวะทางจริยธรรม ในฐานะเป็นคนดี โดยเฉพาะ การเป็นผู้บริหาร ปกครอง.

สรุปว่า ปราชญ์ คนดี ผู้นำ ผู้ปกครอง ต้องรู้จักใช้ หลักจริยธรรม 9 ในการตอบคำถาม หรือ แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในทุกๆ ้เหตุการณ์.

หลักจริยธรรม 9 มีลำดับทางนามธรรม จากต่ำไปสูง 9 คู่ คือ

จริง - เท็จ
ถูก - ผิด
ดี - ชั่ว
ประโยชน์สุข - โทษทุกข์
ศิลปะ - อนาจาร
สาระ - ไร้สาระ
เที่ยงธรรม - ลำเอียง
เหมาะควร- ไม่เหมาะควร
หมด? - เหลือ?

จริง ต้องมาก่อน ถูกต้องเสมอ, ถูก ต้องมาก่อน ดี, ดี ต้องมาก่อน ประโยชน์สุข ... ไล่เลียง ลำดับขึ้นไป. อะไรหมด อะไรเหลือ เป็นเรื่องภายในจิตวิญญาณ ซึ่งต้องเรียนรู้ อีกมาก. นักปกครองที่ดี และ คนดี จะเลือกธรรมะ ฝั่งซ้าย, นักปกครองเลว คนไม่ดี จะเลือกธรรมะ ฝั่งขวา.

สมมุติ ท่านอยู่ในสถานะ ผู้สื่อข่าว ผู้พิพากษา หรือเป็นพระ เมื่อพบสถานการณ์ ขัดแย้งกัน ที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้, ท่านจำเป็นต้อง #เลือกข้างเลือกฝ่าย ไม่เลือกไม่ได้.

 

ง. เลือกข้างเลือกฝ่าย - คำตอบสุดท้าย ปิดประตูข่าวลวง สร้างสังคมอุดมปัญญา.

ดังนั้น คนที่เรารัก เคารพนับถือ ที่อาจเป็น เพื่อน ญาติ ครู-อาจารย์ #เลือกข้างเลือกฝ่าย ตัดสินใจ เลือก จริยธรรม ฝั่งตรงขัามกับเรา ก็ไม่ใช่สาเหตุ ที่จะทำให้เรา เกลียดชัง หรือ ริษยา เขา. เพราะ

(1) การเกลียดชัง ริษยา เกิดแก่ผู้ใด ผู้นั้น ย่อมรับผลเช่นนั้น ของเขาเอง. ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้.

(2) เขาเห็นต่างจากเรา เราจะไปบังคับ ให้เขา เห็นแบบเดียวกับเรา ไม่ได้, และในทางกลับกัน เราเห็นต่างจากเขา เขาจะมาบังคับ ให้เรา เห็นแบบเดียวกับเขา ก็ไม่ได้ เช่นกัน.

มีสติ ยั้งคิด ดึงเอา มโนทัศน์สัมพัทธภาพ และ หลักจริยธรรม 9 มาใช้ใคร่ครวญ, เป็นสิ่งบ่งบอก คุณภาพชีวิตของคนดี มีสกุล.

 

ตั้งใจเขียน ให้คนตั้งใจอ่าน.

 

อ้างอิง มโนทัศน์สัมพัทธภาพ จาก ...
http://igoodmedia.net/author/02_book/the-7-element/html/the7-element-chapter06.html?#chapter0652

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]thinking focus new idea today
  คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน ถาม ตอบ
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2021 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net

   


 

 

บทความ: ชื่อบทความ

โดย อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า ปรุง สีงา

 

ปรุง สีงา
00 มิ.ย. 2564

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]