เรื่องสั้น เรื่องล้อเลียน ปี 2022

 

 

หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน ถาม ตอบ

 

 


เอกาปิฎก ฉบับภาษาไทย, ว่าด้วย หวยและการพนัน (2)

หวยและการพนัน - เหตุแห่งความเจริญของนรกและเปรตวิสัย 6 ทาง

เปรตบุตร ! การประกอบเนืองๆ ซึ่งหวยและการพนัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญของนรก มี 6 ประการ คือ

(1) ผู้ชนะ ย่อมยินดี มีเวร มีความอยากใคร่ทบทวี

(2) ผู้แพ้ ย่อมโศกเศร้า เสียใจ ทุบอกร่ำให้ กล่าวว่า "มึง มึง!" ไม่สำนึก เข็ดหลาบ เสียดายทรัพย์ที่เสียไป

(3) ย่อมได้ทรัพย์ในปัจจุบัน และจักสูญเสียทรัพย์อื่นอีก ในงวดถัดไป

(4) ถ้อยคำ "แม่น! แม่น!" ของคนเล่นหวยและการพนัน ย่อมฟังขึ้น ในที่ประชุมของหมู่คนเล่นหวย

(5) มิตรผู้เลวทราม ห้อมล้อม ยินดี แต่มิตรอมาตย์ จักหมิ่นประมาท หลีกหนีไป

(6) หญิงแพทศยา ย่อมประสงค์จะแต่งงานด้วย เมื่อชายนักเลงเล่นหวย ได้ชัยชนะ ซึ่งสามารถปอกลอกทรัพย์ ของชายนั้นได้

นี้แล เหตุแห่งความเจริญของนรกและเปรตวิสัย 6 ทาง.

 

เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ โดย พระตถาคต (ที่มา - บาลี อฏฺ?ก. อํ. ๒๓/๒๘๙/๑๔๔.) เหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ พ๎ยัคฆปัชชะ ! โภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบ…ย่อมมีทางเสื่อม 4 ประการ คือ :- (1) ความเป็นนักเลงหญิง (2) ความเป็นนักเลงสุรา (3) ความเป็นนักเลงการพนัน (4) ความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทราม


12 มิ.ย. 2565.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


 


เอกาปิฎก ฉบับภาษาไทย, ว่าด้วย หวยและการพนัน (1).

สมัยหนึ่ง, รัฐบาลอนุญาต ให้มีการ ซื้อขาย หวย เป็นการทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง เป็นการป้องกัน การซื้อขายหวย เกินราคาที่กำหนด. ยังความปีติยินดี แก่บรรดา ผู้หวังร่ำรวย จากหวยและการพนัน เป็นอันมาก.

ก็สมัยนั้น ... ผู้คนย่อมยินดีปรีดา ที่จะซื้อหวย ได้อิสระเสรี ไม่มีความเกรงกลัวว่า ทรัพย์ของตนจะเสื่อมอันตรธานไปได้ โดยง่าย ดุจน้ำที่ไหลออกจากรูรั่ว ของอ่างน้ำ.

ท่านผู้เจริญ! เหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ มีอยู่ ท่านผู้มีปัญญา! โภคทรัพย์ ที่เกิดขึ้นโดยชอบ ดุจน้ำที่เก็บสะสมไว้ในอ่างน้ำ
ย่อมมีทางเสื่อม 4 ประการ คือ

(1) ความเป็นนักเลงหญิง
(2) ความเป็นนักเลงสุรา
(3) ความเป็นนักเลงการพนัน
(4) ความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทราม

เมื่อคราที่ นักเล่นหวยและการพนัน เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ย่อมไม่มีที่พึ่ง ไม่มีผู้ตัดสินชี้ขาด ให้ความยุติธรรม ความพึงพอใจ แก่คู่กรณี เพราะเหตุที่ ...

ไม่มีอะไร เท่าเทียม, ไม่มีอะไร ยุติธรรม โปร่งใส สำหรับ หวย และ การพนัน.

เพราะ หวย การพนัน เป็นของดำมืด เป็นของต่ำทราม เป็นของสกปรก เป็นของเหนียวเหนอะ เกิดมาจากการจองเวรว่า “มึง! มึง!” เป็นของเสพติด เจริญรุ่งเรือง จากคำว่า “แม่น! แม่น!

บุรุษ สตรี คนชรา คนตาบอด คนพิการ เป็นชาวบ้าน เป็นเจ้าหน้าที่ เป็นพระ เป็นนักการเมือง ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ หวยและการพนัน นั่นแล้ว ย่อมเดือดร้อน ย่อมก่อทุกข์ ย่อมก่อเวร ให้แก่ทั้ง ตัวเอง หมู่ญาติ และมิตรสหาย.

เมื่อ "สมัครใจ" เข้าไปยุ่งเกี่ยว ด้วยการซื้อ การขาย การล่อลวง หรือด้วยประการอื่นใด ซึ่งหวยและการพนัน, ผู้นั้น ย่อมต้อง "ยอมรับ" การโกง การได้เปรียบ การเอาเปรียบ การข่มขู่คุกคาม จากผู้มีอิทธิพลกว่าตน.

ไม่พึงมาแหกปาก ร้องคร่ำครวญ!! เรียกร้อง. แม้เหล่านิรบาล ผู้ดูแลนรก ก็มิอาจยื่นมือเข้าไป บรรเทาแก้ไขช่วยได้.

ก็สมัยใด สมัยที่ผู้คนมีอิสระ ในการเข้าถึง หวยและการพนัน เป็นอันมาก เหล่าเทวดาผู้รักษาหลักเมือง แลผีบ้าน ผีเรือน, สมัยนั้น จักพึงกล่าวว่า ไม่สาธุ! ไม่สาธุ! ไม่สาธุ! ดังนี้แล.

[คำว่า ไม่สาธุ! หมายถึง สมน้ำหน้า - ผู้แปล]


10 มิถุนายน 2565.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]


thinking focus new idea today
  คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี

หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
นิเทศศาสตร์ - วิชาเรียน บรรยาย ตำรา เอกสารการเรียน สื่อการเรียน  
   ถาม ตอบ
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2022 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net

   


 

 


เรื่องล้อเลียน เรื่องสั้น :
.

อารัมภบท

สมัยหนึ่ง


0 2564.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]