igood media
HOME | AUTHOR | FILM SCHOOL | COMMUNICATION ARTS | MY BLOG |


Blog Film school

My Media channel

blog

1
หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน

 

 

 


เพลง เรียนรู้ทางไกล เศรษฐกิจพอเพียง ดนตรี-คำร้อง
ประเภท: เพลง ประจำหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง: สู่ดิน ชาวหินฟ้า
ดนตรี: วันชนะ เกิดดี (ธนกฤต ชะเอมน้อย)
วัน เดือน ปี : 15 สิงหาคม 2554

บ้านเรา ถึงคราว วิกฤต
สังคมวิปริต มีปัญหา มากมาย
อาหาร อากาศ ก็ไม่ปลอดภัย
ธรรมชาติ ก็ถูกทำร้าย (ร้องหมู่)
ต้องเร่งแก้ไข ให้คนไทย มุ่งพัฒนา

มุ่งมั่น เรียนรู้ ทางไกล
กับ มสธ. ให้เป็นคนก้าวหน้า
เลิกแนวเก่า เอาแนวใหม่เข้ามา
อาชีพใหม่ ได้ผลผลิตมีราคา* (ร้องหมู่)
รู้ซึ้งพึ่งพา พัฒนาของดีกลับคืน

เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน
แก้ปัญหายากจน ทุกคนมีสุขที่ยั่งยืน
เกษตรอินทรีย์ พาชีวีทุกข์แก้กลับคืน
เกษตรอินทรีย์ ชุบชีวิตให้ดินกลับคืน (ร้องหมู่)
ช่วยกันรื้อฟื้น ผืนดินผืนป่า ให้สมบูรณ์

เรียนรู้ หลักสูตร พอเพียง
ต้องหลีกเลี่ยง อบายมุข ที่พอกพูน
บัญชีครัวเรือน ช่วยเตือนหนทางสร้างทุน
บัญชีครัวเรือน ย้ำเตือนเหมือนการเพิ่มทุน (ร้องหมู่)
ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้เป็นบุญของชาวชุมชน

(ดนตรี)

เรียนรู้ หลักสูตร พอเพียง
ต้องหลีกเลี่ยง อบายมุข ที่พอกพูน
ครูปราชญ์คนดี คอยชี้วิธีสร้างทุน
ครูปราชญ์ชุมชน ช่วยค้นหนทางเพิ่มทุน (ร้องหมู่)
ช่วยก่อกองบุญ ต่อเป็นทุนของชาวชุมชน (ซ้ำ 3 ครั้ง)

หมายเหตุ

*หมายถึงกลไกราคา ขึ้นอยู่กับ การรวมกลุ่มของชาวชุมชน ผ่านระบบสหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน มิใช่กลไกราคา ในธุรกิจทั่วไป ซึ่งอย่างไรเสีย ชาวเกษตรกร มักเป็นผู้ถูกเอาเปรียบเสมอ

"กองบุญ" หมายถึง การสะสมทุนของกลุ่ม ในรูปแบบต่างๆ เช่น ออมทรัพย์สหกรณ์ กองทุนฌาปนกิจ สัจจะออมทรัพย์ ธนาคารชาวบ้าน ฯลฯ ทุนที่สะสมขึ้น อาจให้บริการสวัสดิการต่างๆ กู้ยืม (ดอกเบื้อยต่ำ หรือ ไม่มีดอกเบี้ย) แก่สมาชิก (ให้สมาชิกนำไปเป็นทุนต่อยอด วิชาชีพ)

การจัดทำ บัญชีครัวเรือน เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่ง ให้สมาชิกได้ค้นพบ เหตุแห่งทุกข์ (ทุกข์-สมุทัย) หรือเหตุแห่งปัญหา ซึ่งจะทำให้สมาชิก ต่อยอดไปสู่ การสร้างแผนชีวิต แผนชุมชนต่อไป (นิโรธ-มรรค) เป็นกลยุทธ์ ในการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่

ทุกคำในคำร้อง ต้องการสื่อความหมายที่แฝงเร้น ในคำต่างๆ เหล่านั้น ให้มองเห็น "ปรัชญาสาระ" (เศรษฐกิจพอเพียง) และ "ปรัชญาวิถี" (ยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นปัญญา)

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

 


เพลง ชีวิตใหม่ ไร้สารพิษ ดนตรี-คำร้อง
ประเภท: ชุด ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง: สู่ดิน ชาวหินฟ้า
วัน เดือน ปี : พฤศจิกายน 2545

มองเห็นกองฟาง ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย
อยากจากเมืองศิวิไลซ์ กลับไปบ้านเกิดเมืองนอน
ก่อนจากมา ข้าวในนา ยังเขียวตองอ่อน
เถียงนากับคำอ้อนวอน ลูกเมียยังไม่หมางเมิน

เอาแรงแลกเงิน เป็นหนทางเดินชีวา)
ให้ลืมรอยไถลืมนา มาอยู่เมืองฟ้า หวังรุ่งเจริญ
เมื่อมีเงินตรา ซื้อหาความสุขส่วนเกิน
อบายมุขเพลิดเพลิน หลงเดินเส้นทางผิดไป

**อยากเอ่ยวาจา ลูกจ๋าพ่อขอโทษ
เมียรักอย่าเพิ่งขึ้งโกรธ ขอโทษที่คิดนอกใจ
พ่อสัญญาเจ้า เลิกเหล้าเข้าวัดดัดนิสัย
เพื่อให้เป็นคนใหม่ จริงใจจนชั่วชีวี

ถึงคราโชคดี ที่มีโอกาสฝึกตน
เลิกละกิเลสสู้ทน จนพ้นม่านหมอกโลกีย์
มุ่งสร้างกสิกรรม ตอกย้ำเกษตรอินทรีย์
ตั้งใจเลิกใช้เคมี ตามแบบวิถีบุญนิยม

(ดนตรี)
(** ซ้ำจนจบ)
.

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

เพลง ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง ดนตรี-คำร้องมิวสิคเพลง
ประเภท: ชุด ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง: สู่ดิน ชาวหินฟ้า
ดนตรี: รัตนกวินทร์ ปิ่นธาดากุล
วัน เดือน ปี : 30 กันยายน 2552

มอง ออกไป ท่ามกลาง สายฝน โปรยปราย
ไป ให้ไกล ให้ลืม ถิ่นที่ อาทร
ดูข้าว ในนา แล้วเอน กายหนุน ตักนอน
เสียง เธอรำพัน เสียง คำอ้อนวอน ไม่จางหาย

เอาแรง แลกเงิน เป็นหน ทางเดิน ชีวา
ลืมท้อง ทุ่งนา มุ่งสู่ เมืองศรี วิไล
เมื่อ มีเงินตรา เสพหา ความสุข ร่ำ–ไป
เส้นทาง ทุกข์แสน ยาวไกล อบายมุข ทุกข์พา หลง … ทาง

**อยากเอ่ยวาจา พ่อ ขอ โทษ
เมียรัก อย่าโกรธ ที่คิด นอก ใจ
ขอ สัญญา ขอ อภัย
ขอเป็น คนใหม่ จนชั่ว ชี วี

บุญ ยังมี ชี้หน ทางเดิน ถูกตรง
อย่าง มั่นคง จนพ้น ม่านหมอก โลกีย์
มุ่งสู่ เส้นทาง อยู่อย่าง พอ ดี
เพิ่ม สีสันต์ ชีวี สู่ … วิถี … บุญ … นิยม

(ดนตรี)
(ซ้ำ **).

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

เพลง เกษตรอินทรีย์ไทย ดนตรี-คำร้อง
ประเภท: ชุด ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง: สู่ดิน ชาวหินฟ้า
วัน เดือน ปี : พฤศจิกายน 2545

หล่าเอ๊ย เจ้าคิดฮอดอ้ายบ๊อ
อ้ายนี้เฝ้ารอ คอยวันที่น้องกลับคืน
อยู่เมืองกรุง ชีวิตยุ่งยากขวัญยืน
แม้ยามดึกดื่น รอได้ยังพอมีแฮง

บ้านเฮา เจ้าคิดฮอดบ้างไหม
หมู่เฮาชาวไทย ร่วมใจไม่แตกแขนง
เศรษฐกิจพึ่งตน ให้ชุมชนเข้มแข็ง
เจ้าโปรดอย่าระแวง รีบกลับมาพลิกฟื้นตัว

เกษตรอินทรีย์ นี่คือวิถีบ้านนา
ปลูกข้าวถั่วงา พืชผักกันทุกครอบครัว
ตั้งใจลดละ ตั้งจิตสัจจะอย่ากลัว
เชื่ออ้ายเถอะทูนหัว เชื่อมั่นแนวทางนี้ซี

หล่าเอ๊ย เจ้าสำนึกได้บ๊อ
ว่าไผเฝ้ารอ ได้กินอาหารดีดี
ให้หมู่พวกเฮา ร่วมใจสามัคคี
เลิกใช้เคมี ปลูกข้าวอินทรีย์ของไทย

(ดนตรี)

หล่าเอ๊ย เจ้าสำนึกได้บ๊อ
ว่าไผเฝ้ารอ ได้กินอาหารดีดี
ให้หมู่พวกเฮา ร่วมใจสามัคคี
เลิกใช้เคมี ปลูกข้าวอินทรีย์ของไทย
ให้หมู่พวกเฮา ร่วมมือสามัคคี
เลิกใช้เคมี ปลูกข้าวอินทรีย์ของไทย.

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

เพลง รวงลืมทุ่ง ดนตรี-คำร้อง
ประเภท: ชุด ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง: สู่ดิน ชาวหินฟ้า
วัน เดือน ปี : กรกฎาคม 2547

แสงทองอำไพ ทาบทิวไผ่ อยู่ปลายทุ่งนา
รวงเอ๋ยมีเอ็งกะข้า ช่วยทำนาได้ข้าวเต็มยุ้ง
ไม่ลืมรอยไถ รอยเท้า รอยยิ้มป้าลุง
สองเราช่วยกันพยุง พลังรักไม่ผันแปร

รวงเอ๋ยรวง ข้า…มาทวงสัญญา
ไหนเอ็งบอกว่าปีหน้า จะกลับมาหาข้าดวงแด
เอ็งรู้บ้างไหม ท้องทุ่งไร้คนดูแล
มีคนมาซื้อแล้วแปร โรงนาให้เป็นโรงงาน...

ถนนสายใหม่ พาคนเข้าไปในกรุง
ละทิ้งท้องทุ่ง อยู่กรุงรุ่งเรืองอลังการ
ดอกบุญไม่มี มีแต่ดอกเบี้ยเบ่งบาน
ชีวิตเป็นทาสยาวนาน สังคมไร้ทางกอบกู้

จดหมายลายเซ็นต์ นี่เป็นฉบับสุดท้าย
ส่งมาด้วยดวงใจ ข่าวร้ายที่รวงต้องรู้
ตัวข้าถูกขายให้โรงงานใหญ่ไร้ทางต่อสู้
ก่อนตายให้รวงรับรู้ รักจริงจากใจอ้ายทุย.

(ดนตรี)

จดหมายลายเซ็นต์ นี่เป็นฉบับสุดท้าย
ส่งมาด้วยดวงใจ ข่าวร้ายที่รวงต้องรู้
ตัวข้าถูกขายให้โรงงานใหญ่ไร้ทางต่อสู้
ก่อนตายให้รวงรับรู้ รักจริงจากใจอ้ายทุย.
ก่อนตายให้รวงรับรู้ รักจริงจากใจอ้ายทุย.

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

เพลง บทเรียนคนหลง ทำนองเดียวกับเพลง รวงลืมทุ่ง
ประเภท: ชุด ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง: สู่ดิน ชาวหินฟ้า
วัน เดือน ปี : กรกฎาคม 2547

ใต้แสงนีออน เข้านอน เมื่อตอนใกล้รุ่ง
ไม่มีคนคอยพยุง รู้ตัวเมื่อตอนร่วงโรย
ไม่ลืมอดีต ผิดพลั้งดั่งถูกแซ่โบย
ดวงจิตอ่อนระโหย อยู่ไปด้วยแรงศรัทธา

ทุยของข้า สัญญายังตราติดตรึง
หวังไว้สักวันได้พึ่ง แรงทุยกับไถคู่นา
เพราะเชื่อคำบอก ถูกหลอกหลงโลกมายา
ความสาวไม่เหลือคุณค่า กลายเป็นสินค้ากลางเมือง

หัวใจยังแกร่ง แข็งแรงเมื่อตอนยังสาว
ตั้งใจจะไปเป็นดาว คราวนี้หวังเงินก้อนเขื่อง
หนังสืออ่านออก บรรยายบอกกอกรุ่งเรือง
แท้จริงมิจฉาเต็มเมือง เหมือนมีชีวิตติดกรง

ได้อ่านจดหมาย ซึ้งใจทุยก็ครานี้
แต่สายใยชีวี ของรวงมืดมิดปิดลง
โรคร้ายรุมโทรม เหลือเพียงร่างให้คนปลง
นี่เป็นบทเรียนคนหลง คนที่ชื่อรวงลืมทุ่ง

(ดนตรี)

ได้อ่านจดหมาย ซึ้งใจทุยก็ครานี้
แต่สายใยชีวี ของรวงมืดมิดปิดลง
โรคร้ายรุมโทรม เหลือเพียงร่างให้คนปลง
นี่เป็นบทเรียนคนหลง คนที่ชื่อรวงลืมทุ่ง
นี่เป็นบทเรียนคนหลง คนที่ชื่อรวงลืมทุ่ง

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

เพลง ดาวคืนดิน
ประเภท: ชุด ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง: สู่ดิน ชาวหินฟ้า
วัน เดือน ปี : ธันวาคม 2546

วอนลมหนาว ช่วยบอกดาว เจ้าอยู่ที่ใด
เธอรู้หรือไม่ หลายคน นั้นเฝ้าห่วงหา
เจ้าจากไปไกล ทิ้งนาไร่ ไม่เคยหวนมา
พ่อแม่ลุงป้าน้าอา ถาม…ถึงคนชื่อดาว

อ่านจดหมาย จากพี่ชาย ส่งมาหรือยัง
วอนแม่ร้อยชั่ง ย้อนคืน ท้องถิ่นเถิดสาว
กลับมาพลิกฟื้น ผืนดิน ที่เคยซบเซา
จากพิษเคมี ปวดร้าว ขอร้องน้องดาวคนดี

เกษตรอินทรีย์ ชุบชีวิตคนบ้านนา
ปลูกผักไร้สารพิษฆ่า ชีวาย่อมอยู่สุขี
เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงมานานหลายปี
เอื้ออาทรภักดี ให้มากมีน้ำใจ

วอนเถิดสาว ขอร้องดาว ให้รีบคืนกลับ
ตัดใจลาลับ เลิกแล้ว สิ่งที่หลงใหล
บ้านทุ่งวันนี้ มีรอยยิ้ม อิ่มจากใจ
ดุจร่มโพธิ์อาศัย ส่งเสริม ให้คนทำดี

(ดนตรี)

เกษตรอินทรีย์ ชุบชีวิตคนบ้านนา
ปลูกผักไร้สารพิษฆ่า ชีวาย่อมอยู่สุขี
เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงมานานหลายปี
เอื้ออาทรภักดี ให้มากมีน้ำใจ

วอนเถิดสาว ขอร้องดาว ให้รีบคืนกลับ
ตัดใจลาลับ เลิกแล้ว สิ่งที่เหลวใหล
บ้านทุ่งวันนี้ มีรอยยิ้ม อิ่มจากใจ
สร้างสังคมเครือข่าย พึ่งตน ของคนทำดี.

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

เพลง สาวกรุงคืนถิ่น
ประเภท: ชุด ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง: สู่ดิน ชาวหินฟ้า
วัน เดือน ปี : ธันวาคม 2546

จากแดนบ้านป่า ตามหา น้องนางบ้านทุ่ง
พากันเข้ากรุง มุ่งมาอยู่เมืองหลวง
ไม่เคยคิด เดินทางผิด คือหนทางลวง
พ่อแม่หวงห่วง เกรงเจ้า สิบ่รู้ควร

เจ้าเซือคำเว่า คำเขาโฆษณา
ชอบผ้านุ่งผ่า ฟอกหน้า เป็นสาวผิวนวล
นั่งรถเก๋ง ร้องเพลง ป้อนคำเย้ายวน
เผื่อชีวิตผันผวน ได้เป็นสะใภ้คุณหญิง

วัตถุเงินตรา ที่คนหลงค่าจับจอง
รวงข้าวสีทอง นี่สิเป็นของจริง
แต่คนไม่รู้ สมสู่เหมือนผีเข้าสิง
ไร่นาทอดทิ้ง แย่งชิงวัตถุมายา

จากชาวบ้านป่า วอนหา คนกล้าชิดใกล้
น้องนางบ้านไร่ รอยไถ ยังคงถามหา
ได้ดีแล้ว น้องแก้ว มาช่วยพัฒนา
ให้คนบ้านป่า รู้ค่าของการพึ่งตน

(ดนตรี)

วัตถุเงินทอง ล้วนเป็นของมายา
ส่วนข้าวในนา นี่สิเป็นของจริง
แต่คนไม่รู้ สมสู่เหมือนผีเข้าสิง
ศีลธรรมทอดทิ้ง พึ่งพิงวัตถุมายา

จากชาวบ้านป่า วอนหา คนกล้าชิดใกล้
นางอยู่ที่ใด รอยไถ ยังคงถามหา
ได้ดีแล้ว น้องแก้ว มาช่วยพัฒนา
ให้คนบ้านป่า รู้ค่าของการพึ่งตน

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

เพลง นรกคนเป็น
ประเภท: ชุด ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง: สู่ดิน ชาวหินฟ้า
วัน เดือน ปี : มกราคม 2547

โชคไม่มี ที่จะได้ดังหมาย
หลงทางเสี่ยงทาย ทรัพย์สินหมดไปทุกวัน
อยากหรูเลิศรวย ซื้อหวย เท่าไหร่เท่ากัน
ใครเล่าจะรู้เท่าทัน การพนันเป็นของไม่ดี

กว่าจะรู้ตัว ว่าชั่วก็เกือบสายเกิน
มัวหลงเพลิดเพลิน สู่แดนนรกอเวจี
บุหรี่ สุรา ยาบ้า ยาม้า ยาอี
หมดตัวหนี้สินทวี สุดทางแก้ไขแล้วเรา

อบายมุข แท้จริงคือความสุขหรือ
สุดท้ายทุกคนก็คือ นักโทษที่ถูกไฟเผา
เพราะยอมให้หลอก จึงถูกปอกลอกมัวเมา
ตื่นเสียทีเถิดเรา เรียนรู้สัจจะกรรมเวร

**นอนหลับฝันร้าย ยังตื่นขึ้นมาหายใจ
แต่หนี้ซิเลวร้าย ยิ่งกว่า ลืมตายังเห็น
เลิกเสียที ลาแล้ว นรกกรรมเวร
พึ่งตนให้ได้ให้เป็น สัมมาอาชีพบุญนิยม

(ดนตรี)

(** ซ้ำจนจบ)

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

เพลง ข้าวนาบุญ ดนตรี-คำร้อง นักร้อง สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ (เอิร์น)วิดีโอมิวสิคเพลง
ประเภท: ชุด ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง
คำร้อง-ทำนอง: สู่ดิน ชาวหินฟ้า
วัน เดือน ปี : สิงหาคม 2547

(สร้อย) ขอบคุณ ๆ ๆ
ได้กินข้าวบุญ มาจากนาบุญ ที่ใส่ปุ๋ยบุญ
กสิกรเป็นผู้มีคุณ ผลบุญนั้นก็มีค้ำ กสิกรรมมีผลเจริญ

พวกเรามาฝึกลดละ เป็นคนใจพระกล้าหาญอดทน
เหล้าบุหรี่พาให้เสียคน (ซ้ำ) ศักดิ์ศรีปี้ป่น ทุรนทุราย

อยากรวย ก็ไปซื้อหวยเบอร์ หลงละเมอ หวังลาภก้อนใหญ่
สองมือ ขยันทำไป (ซ้ำ) ทำได้เท่าไหร่ จ่ายให้นายทุน (สร้อย)

พึ่งตนให้ได้พอดี เกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ให้เป็นไท
สารเคมี ก็ไม่ต้องใช้ (ซ้ำ) ให้อันตราย ต่อชีวิตดีๆ

สุขภาพเราก็แข็งแรง มาช่วยฮอมแฮง คลุกปุ๋ยอินทรีย์
ทำได้เท่าไหร่ แจกจ่ายกันไปซี (ซ้ำ) ได้ใช้ปุ๋ยฟรี ปุ๋ยดี ปุ๋ยบุญ (สร้อย)

อยากจน แต่ไม่ยากจน นี่คือคนจนผู้ยิ่งใหญ่
เป็นคนจน แต่รวยน้ำใจ (ซ้ำ) ทำกินพอใช้ แจกจ่ายเจือจาน

ชุมชนเราก็เข็มแข็ง มาร่วมลงแรงสร้างสมอุดมการ
อบรมกสิกรรมไร้สาร (ซ้ำ) ให้ยั่งยืนนาน สถาบันบุญนิยม (สร้อย)

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

 

[กลับไป หน้าสารบัญชื่อเพลง]

 

 

  thinking focus new idea today
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2016 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net