ชุมชน คนคิดดี
   HOME  |   Articles - Book - Poem - SongAUTHOR   |  FILM SCHOOL  |  COMMUNICATION ARTS  |  MY BLOG  |

Blog film school

My Media channel

blog

1
หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

 

 

  BUDDHA'S WORDS - BUDDHAWAJANA

 

 

 

 

 สืบค้น ตรวจหา เทียบเคียง พุทธวจน จากพระไตรปิฎก
พุทธวจน : วัดนาป่าพง

ตรวจหา - เทียบเคียง พุทธพจน์ จากพระไตรปิฎก ผ่าน E-Tipitaka เวบไซต์

001 - จริงหรือไม่? พระศาสดา ตรัสห้าม ไม่ให้ฟัง 'คำกล่าวของสาวก' ให้ฟังเฉพาะ คำของพระศาสดา ... คำสอน ของพระอาจารย์ จากสำนักต่างๆ และพระสงฆ์รุ่นหลังๆ ชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้น มีลูกศิษย์มากมาย ควรทำอย่างไร?

    thinking focus new idea today
     คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2017 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net