igood media
HOME   | Articles - Book - Poem - SongAUTHOR  |  FILM SCHOOL  |  COMMUNICATION ARTS  |  MY BLOG

Blog film school

My Media channel

blog

1 หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

 

 

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: เหตุของบ่อนพนัน เหตุของเมาแล้วขับ

ผมว่า ผมเริ่มฉลาด ก็วันนี้เอง.

เพิ่งรู้ว่า ต้นเหตุของบ่อนพนัน
ที่แท้ก็คือ เงินสด นี่เอง.
ไม่ใช่คนเล่น
ไม่ใช่เจ้าของบ่อน
ไม่ใช่ตำรวจ ผู้รีดส่วย

ตามหาที่มาของเงินสด ให้เจอ
แล้วยึด เอามา ช่วยแก้ปัญหาสังคม บรรเทา ความเดือดร้อน ช่วง โควิด ระบาด ก็ได้.

นายกฯ สั่งการเลยครับ.

ส่วนคนเล่น ผมว่าไม่ต้องจับ ก็ได้ (ถ้าทำได้นะ) ยึดเฉพาะ เงิน (รวมทั้ง ทรัพย์ที่เอามาเล่น). ดูซิว่า เมื่อไม่มีเงิน จะเอาอะไรมาเล่นพนัน ...

เพราะ จับ รื้อ บ่อนหนึ่ง ก็จะมีอีกบ่อน เกิดขึ้น ลอยมา แล้วก็ ลอยไป. ที่เรียกว่า บ่อนลอย นั่นแหละ. เพราะ นักพนัน มันอยากเล่น ตลอดเวลา มันก็หาที่เล่น เรื่อยไป. แต่ถ้า ไม่มีเงินเล่น ก็จบ.

ก็เหมือน เมาแล้วขับ นั่นแหละ. จับ เหล้า ดีกว่า จับคนเมา. เพราะคนดื่มเหล้า เมาทุกคน, (มีใครมั่งวะ กินเหล้าแล้ว ไม่เมา)

แต่ เหล้า ไม่ใช่คน, อ้าวเฮ้ย!
แล้ว จะจับใคร?

ปัญหาใหญ่ ละสิ!! ...

ครั้น จะจับ คนผลิตเหล้า แต่คิดดูแล้ว คนผลิตเหล้า มันใหญ่กว่า คนจับ. นี่หละ ปัญหาใหญ่.

-ปรุง สีงา-

igood-end15 มกราคม 2564.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: เอกาปิฎก ฉบับปราบโกง

เอกาปิฎก ฉบับประเทศไทย, เล่ม 1 หน้า 1 ข้อ 2, ว่าด้วย การปราบโกง.

สมัยหนึ่ง ครานั้น, ในยุคสมัยแห่งการระบาด ของโรคห่าร้าย ทำลายปอด. มีผู้คน ทั้งที่ด้อย และทั้งที่เด่นดัง บ้างก็มีอำนาจ บ้างก็มีจิตบ้าคลั่ง บ้างก็มีจิตสงบ บ้างก็พิการ บ้างก็แก่ บ้างก็เจ็บป่วยด้วยโรคอื่น แลรวมทั้งแพทย์ พยาบาลทั้งหลาย, ก็ไม่รอดพ้น จากการคุกคาม ของโรคห่าร้ายนั้น ไปได้เลย แม้แต่สักคนเดียว. คราต่อมา ผู้คนเหล่านั้น ก็ล้มตายไปเป็นอันมาก.

ผู้คนที่พากัน ล้มตายนั้น ต่างก็ติดเชื้อโรคระบาด จากแรงงานเถื่อนบ้าง จากผู้เล่นพนัน ในบ่อนเถื่อนบ้าง จากผู้เสพสุราบ้าง จากผู้เสพนารีบ้าง จากผู้เที่ยวเตร่เร่รอนบ้าง จากนักท่องเที่ยวต่างแดนบ้าง.

ครั้นแล้ว, ผู้ปกครอง ในสมัยนั้น ก็ไม่อาจ กระทำการป้องกันอันใด ได้สำเร็จลุล่วง เพราะเหตุแห่ง การละเว้น ไม่กระทำหน้าที่บ้าง กระทำหน้าที่บกพร่องบ้าง กระทำการรับส่วยบ้าง ของบรรดา ข้าราชการ ผู้รับผิดชอบ ในการป้องกัน ผู้เป็นพาหะแพร่เชื้อโรค เข้าสู่ประชาคม.

ครั้งนั้นแล, บรรดาราษฎร ผู้เกรงกลัวโรคระบาด จึ่งพากัน โจทก์ฎีกา แด่พระราชาบ้าง แด่หัวหน้าผู้ปกครองบ้าง แด่ศาลยุติธรรมบ้าง เป็นกรณี กรณีไป. เป็นเหตุบังเกิดวาระ การสืบสวนสอบสวน การทุจริต ในครานั้นขึ้น.

ครั้น หัวหน้าผู้ปกครองประเทศ รับการร้องเรียน จากบรรดา ประชาราษฎร์ ผู้ร้องทั้งหลาย, จึงเริ่มนโยบาย การปราบโกงขึ้น ในกาลแห่งมรณะนี้.

เมื่อกาลเวลา ล่วงไปได้ไม่นานแล หัวหน้าผู้ปกครองประเทศ ก็ไม่อาจกระทำการ ปราบโกง ได้สำเร็จเสร็จสิ้น ตามนโยบาย แต่อย่างใดเลย.

ท่านทั้งหลาย ! เพราะเหตุใดเล่า ประเทศไทย จึงปราบโกง ไม่สำเร็จ?

ประเทศไทย ปราบโกง ไม่สำเร็จ เพราะเหตุ 3 ประการ.

เหตุ 3 ประการ คือ -

(1) คนปราบ ยังมี "คติโกง" อยู่.

(2) คนโกง มีอิทธิพล เหนือ คนปราบโกง.

(3) คติโกง ยังมีอิทธิพล ครอบงำ ประชาชน.

เพราะเหตุดั่งนี้ ! ประเทศไทย คนไทย จึงประสบ ความเดือดร้อน ดุจไฟจากนรก แผดเผา, ดุจคนโง่เขลา ท่องเที่ยวไป ในภพแห่ง อบาย ทุคติ วินิบาต ตลอดสังสารวัฏ อันนับว่า เท่านั้นปี เท่านี้ปี หามิได้เลย.

คติโกง เป็นอย่างไรเล่า?

ท่านทั้งหลาย ! คติโกง คือ

หนึ่ง : "เมื่อตน ได้เปรียบ คนอื่น แล้ว รู้สึก สบายใจ"

สอง : "การเอาเปรียบ คนอื่นได้ คือ ความฉลาด"

ดูก่อน ! ท่านทั้งหลาย, คติโกง เป็นพฤติการ ที่มีมาแต่ บรรพบุรุษ หาได้มีมาแต่ในขณะปัจจุบันไม่.

ถ้าเช่นนั้น ! คติโกง มีอะไร เป็นบรรพบุรุษเล่า?

ท่านทั้งหลาย ! บรรพบุรุษ ของ คติโกง ย่อมคือ "สันดานโกง"

สันดานโกง เป็นอย่างไรเล่า?

ท่านทั้งหลาย, สันดานโกง คือ "รัก สิทธิ แต่ เกลียด หน้าที่"

ดูก่อน ! ท่านผู้เจริญ, คติโกง มิได้มีเพียงเท่านี้, คติโกง อุบัติขึ้น แลเจริญงอกงามไพบูลย์ เป็นอันมาก เพราะมีสหาย คอยเกื้อกูล บำรุงอยู่ ดุจขี้หูกับขี้ทูด ดุจกองคูตกับสุนัข ดุจกองปฏิกูลเน่ากับแมลงวัน.

คติโกง มีอะไร เป็น สหาย กระนั้นหรือ?

ดูก่อน ! ท่านทั้งหลาย, สหายใกล้ชิด ของ คติโกง คือ "สันดานริษยา"

สันดานริษยา เป็นอย่างไรเล่า?

ท่านทั้งหลาย ! คราใดที่บุคคลผู้นั้น รู้สึกไม่สบายใจ เมื่อเห็น คนอื่น ได้ดีกว่าตัวเอง นั้นแล บุคคลผู้นั้น ได้ชื่อว่า ผู้มี สันดานริษยา ดังนี้.

เราจักกล่าว หลักแห่ง อิทัปปัจจยตา เพื่ออนุเคราะห์ กุลบุตร กุลธิดา ทั้งผู้ชูสามนิ้ว ทั้งผู้ไม่ได้ชูสามนิ้ว ทั้งประสกนิกร ทั้งหมู่สงฆ์ บรรพชิต ทั้งผู้แทนราษฎร แล ทั้งผู้ปกครองบ้านเมือง ทุกผู้ทุกคน เพื่อยังประโยชน์ แลอำนวยผล ทั้งหมดทั้งสิ้น แก่มวลมหาชน แล ความไพบูลย์พูนสุข ในกาลอนาคต; เราจักกล่าวในบัดนี้;

เพราะเหตุที่มี คติโกง จึงมี ความเดือดร้อน, เพราะเหตุที่ มีความเดือดร้อน จึงมี การฟ้องร้อง, เพราะเหตุที่ มีการฟ้องร้อง จึงมี การสอบสวน เพราะเหตุที่ มีการสอบสวน จึงมี ความผิด, เพราะเหตุที่ มีความผิด จึงมี การติดคุก, ดังนี้แล.

จบ สูตรการปราบโกง.

igood-end 10 มกราคม 2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: ตรรกะ ของ บอส กับ บ่อน

ทั้งเรื่องบอส เรื่องบ่อน ร้อนทั้งคู่
ช่างหดหู่ หู่หด หมดราศรี
ประเทศไทย ไหนว่า ไร้ราคี
โถไม่มี๊ ไม่มี สิ่งที่เป็น

มันก็แค่ แส่หา พาขัดแย้ง
ตำรวจแบ่ง แย่งเอา เรื่องเน่าเหม็น
'ส่วย' 'หวย' 'บ่อน' ซ่อนอยู่ แต่กูเว้น
ทำไม่เห็น ไม่หือ คืออย่างไร

คิดจะปลด ลดช่อง ความเหลื่อมล้ำ
สิ่งระยำ ยังเกลื่อน คือเงื่อนไข
ปฏิรูป ปฏิวัติ ไปทำไม
ถ้าปล่อยให้ สิ่งจัญไร อยู่จรรโลง
.

กรณี ปรับคนขับรถเร็ว แต่ไม่ห้าม คนผลิตรถที่มีความเร็วเกินกำหนด. ก็เหมือนกับ เมาแล้วขับ จับคนเมา แต่ไม่จับคนขายเหล้า. เพราะคนที่ดื่มเหล้า เมาทุกคน ... เป็นตรรกะ ไม่ใช่พูดเอาฮานะครับ. ครั้ันจะห้ามคนเมาขับรถ ก็เหมือนกับ ห้ามคนผลิตรถมีความเร็ว เกินกฎหมายกำหนด นั่นแหละ.

ผมคิดผิดตรรกะตรงไหน???

-ปรุง สีงา-

igood-end4 สิงหาคม 2563.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: สื่อสารการเมือง - ปุจฉา วิสัชชนา ตอน หมิ่นใคร?

ปุจฉา -

ไม่ว่านามสกุลจะ #อยู่บำรุง หรือ #อยู่วิทยา
ก็ไม่น่ากลัวครับ.
เพราะ นามสกุลที่น่ากลัว คือ
นามสกุล #อยู่เยอรมัน ว่ะ 555

วิสัชนา -

แต่ คนที่กลัวนามสกุล #อยู่เยอรมัน
ก็ยังอยู่ในแผ่นดิน ของคนที่มีนามสกุล #อยู่เยอรมัน
ผู้ซึ่ง มีบรรพบุรุษ สร้างแผ่นดินให้แก่ บรรพบุรุษ
ของคนที่กลัวนามสกุล #อยู่เยอรมัน และตัวเอง ได้มีชีวิตอยู่.

ดังนั้น คนที่กลัว คนที่มีนามสกุล #อยู่เยอรมัน
จึงไม่มีเหตุผลอันใด ที่จะไปกลัว คนที่มีนามสกุล #อยู่เยอรมัน
เพราะ คนที่มีนามสกุล #อยู่เยอรมัน ไม่ได้เบียดเบียนอะไร
แก่ คนที่กลัวคนที่มีนามสกุล #อยู่เยอรมัน แต่อย่างใด.
แม้แต่ "พ่อของมัน"

คนที่มีนามสกุล #อยู่บำรุง และ
คนที่มีนามสกุล #อยู่วิทยา ต่างหาก
น่ากลัวกว่า. เพราะ ทั้งอยู่บำรุง และ อยู่วิทยา
ได้สร้าง คุณูปการอะไร ให้แก่ประเทศนี้บ้าง? วะ 555

igood-end 28 กรกฎาคม 2564.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: รัฐศาสตร์ นอกกรอบ

คำเตือน!
ทุกคำ ข้อความ ล้วนมีนัยยะ และความหมายซ่อนเร้น. โปรดใช้วิจารณญาณ ในการอ่านและตีความ.

"อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย." อำนาจสูงสุดของประเทศ เป็นสิ่ง 'พิเศษ.' "ความพิเศษ ไม่ได้หมายความว่า 'ดีที่สุด' เสมอไป, ความพิเศษ คือสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจ ที่ไม่มีใครมองเห็น."

อุปสรรครากเหง้าของปัญหา ในการบริหารประเทศ คือ "ความเหมาะควร" ในการใช้ "อำนาจสูงสุดของประเทศ" ไม่ใช่ "ผู้นำ."

ดังนั้น บางกาละ บางสถานะ บางคน อาจไม่เหมาะ ที่จะเป็นผู้นำ เพราะการไม่รู้จัก 'ความเหมาะควร' ที่จะใช้ อำนาจสูงสุดของประเทศ ในขอบเขตเท่าใด? เพื่อใคร? เมื่อใด? ที่ไหน? อย่าไร?

ความเหมาะควร เป็นทั้ง 'ศาสตร์' และ 'ศิลปะ' จึงเป็น สิ่งพิเศษ และเป็น คุณสมบัติของ ผู้นำ. "ความพิเศษ ไม่ได้หมายความว่า 'ดีที่สุด' เสมอไป, ความพิเศษ คือสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจ ที่ไม่มีใครมองเห็น."

ดังนั้น "อำนาจสูงสุดของประเทศ" จึงคู่ควรกับ "ความเหมาะควร" มิใช่ ผู้นำ. และเป็นสิ่งพิเศษ ที่ไม่มีใครมองเห็น.

ผู้นำ เป็นเพียงผู้ที่ได้รับ สิทธิ 'ชั่วคราว' ให้มี หน้าที่ บริหาร อำนาจสูงสุดของประเทศ กับ ความเหมาะควร ให้เกิดประโยชน์สุข สูงสุดแก่ราษฎร.

ด้วยลักษณะและคุณสมบัติ "ความพิเศษ" แห่งอำนาจสูงสุดของประเทศ และ ความเหมาะควร, อำนาจสูงสุดของประเทศ จึงถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนของผู้นำรัฐ (อำนาจบริหาร) ส่วนของการบัญญัติ (อำนาจนิติบัญญัติ) และ ส่วนของความยุติธรรม (อำนาจตุลาการ).

และมอบ ความเหมาะควร ให้เป็น "หัวใจ" แก่อำนาจทั้งสาม. อำนาจทั้งสามแท้จริง คือ สิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจ ซึ่งคนโกหก และ คนริษยา ไม่อาจมองเห็นได้. 

ใคร จะมาเป็น ผู้นำ ก็ได้, พระราชา ทหาร นักปราชญ์ นักการเมือง นักธุรกิจ วิศวกร แพทย์ หรือแม้กระทั่ง นักบวช. เพียงยอมรับ เงื่อนไข 2 ข้อ คือ (1) ใช้อำนาจ อย่างเหมาะควร (2) ไม่หน้าด้าน ลืมตัว

อำนาจ ก็เหมือนแหวน ชั่งแสนหวาน
ยิ่งเสพนาน ก็ยิ่งร่าน ยิ่งหวานหอม
อำนาจ ยิ่งเพาะบ่ม ยิ่งตรมตรอม
รู้ว่าปลอม แต่ยื้อยุด สุดกำลัง

มีอำนาจ อย่าตะแบง ยื้อแย่งกัน
เที่ยวแบ่งสรร ปันส่วน เหมือนเนื้อหนัง
ใช้อำนาจ ศาสตร์ศิลป์ ผสมสั่ง
เป็นพลัง ยังประโยชน์ มหาชน.

หมายเหตุ - ไม่มีความชั่วใดๆ ที่คนโกหก จะทำไม่ได้, คนที่เห็นคนอื่นดีกว่าตน แล้วไม่สบายใจ นั่นคือ คนสันดานริษยา.

-ปราชญ์นอกคอก-

igood-end24 มิถุนายน 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: ความเป็นธรรม กับ มาตรการ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

ในขณะทำผิด ไม่ได้คิดหรอกว่า ความผิดตน 'เป็นธรรม' หรือ 'ไม่เป็นธรรม' อยู่ในระดับไหน. แต่พอจะลงโทษ กลับมาสร้าง กฎเกณฑ์ ระดับความผิด เพื่อ "ความเป็นธรรม" ให้แก่คนทำผิด.

ในเชิงจิตวิทยา, แนวคิดนี้ เป็นความเด็ดขาด ในการป้องปราม คนที่คิดจะทำผิด. (ถ้ามึงจะทำผิด มึงต้องโดนแรงๆ แบบนี้ แน่ๆ) ส่วนคนที่ทำผิดไปแล้ว อาจไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการได้รับโทษ.

ก็ในเมื่อ 'ก่อนทำ ไม่ได้คิดว่า เป็นธรรม คืออะไร ?' แล้ว จะมาเรียกร้อง ความเป็นธรรม ในการได้รับโทษ หาหอกอะไร.

ในระบอบประชาธิปไตย จะมีข้ออ้างมากมาย ที่พยายามจะดึงเอา จริยธรรม มาเกี่ยวข้องกับ การตัดสินลงโทษ. จึงไม่น่าแปลกใจ ที่ปัญหาอาชญากรรม โจรกรรม คดีความ สะสม ซ้ำซ้อน จำนวนมาก. คนทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย เพราะมีกฎหมาย เปิดช่องให้ เลือกที่จะได้รับโทษ และการพิจารณาโทษล่าช้า.

จะทำอย่างไร ให้คนคิดจะทำผิด ที่ไม่เกรงกลัว "กฎหมาย" แต่ให้พวกเขาเกรงกลัว "การลงโทษ"

ในขณะทำผิด ไม่ได้คิดหรอกว่า ความผิดตน 'เป็นธรรม' หรือ 'ไม่เป็นธรรม' อยู่ในระดับไหน. แต่พอจะลงโทษ กลับมาสร้าง กฎเกณฑ์ ระดับความผิด เพื่อ "ความเป็นธรรม" ให้แก่คนทำผิด. แนวคิดนี้ อาจดูโบราณ และรุนแรง "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน" แต่มันใช้ได้ผล สำหรับยุคสมัยเสรีภาพบานปลาย ไร้ขอบเขต.

igood-end3 มิ.ย. 2563.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: อมตะวาจา สัจจะบนโลกแห่งความเป็นจริง ของ
โรเบิร์ด มูกาเบ่ (1924 - 2019 A.D.)

“ ... 'ลัทธิชนชาติ' การเหยียดคนสีผิว จะไม่หมดไป,
ตราบเท่าที่ รถยนต์สีขาว ใช้ยางสีดำ.

การเหยียดคนสีผิว จะไม่หมดไป,
ตราบเท่าที่มนุษย์ ใช้สีดำ แทนความโชคร้าย
และใช้สีขาว แทนส้นติภาพ.

การเหยียดคนสีผิว จะไม่หมดไป,
ตราบเท่าที่มนุษย์ ใส่สีขาว ไปงานแต่ง
และใส่สีดำ ไปงานศพ.

การเหยียดคนสีผิว จะไม่หมดไป,
ตราบเท่าที่คนที่ ไม่จ่ายบิล จัดอยู่ใน
พวกบัญชีดำ ไม่ใช่บัญชีขาว.

แม้กระทั่ง การเล่นสนุกเกอร์ จะชนะได้ ก็ต้องให้
ลูกสีดำลงหลุม และ ลูกสีขาวยังคงอยู่บนโต๊ะ.

แต่ฉันไม่แคร์ และ มีความสุข,
ตราบเท่าที่ฉัน ยังใช้กระดาษชำระสีขาว
เช็ดตูดคนผิวดำอย่างฉัน"

Robert Mugabe, Former Prime Minister of Zimbabwe (1980 - 1987) President (1987 - 2017).

หากไม่มีสีดำ ก็จะมองไม่เห็นสีขาว
หากไม่มีสีขาว ก็จะมองไม่เห็นสีดำ
สีดำ สีขาว เป็น 'สิ่งสมมุติ' ที่ใช้แทนค่า
"ความจริง" สองด้าน.

หากโลกนี้ ไม่มีสีขาว ไม่มีสีดำ,
ก็ไม่สามารถแยก ความแตกต่าง
ระหว่าง ความดี กับ ความชั่ว ได้.

มนุษย์ผู้โง่เขลา มากด้วย จิตริษยา โทสะ พยาบาท,
ย่อมอาสัย ตรรกะ ขาว-ดำ มาเป็นเหตุผล
ในการเข่นฆ่า ทำลาย ฝ่ายตรงข้าม.

มนุษย์ผู้ฉลาด มากด้วยปัญญา เมตตา กรุณา,
ย่อมมองเห็น ดำ-ขาว เป็น 'ความแตกต่างที่สร้างสรรค์'
ดุจศิลปะและศาสตร์อัน อันติมะ.

[อันติมะ = (ความจริง) สุดท้าย สูงสุด]

-มโนทัศน์สัมพัทธภาพ-

igood-end4 มิ.ย. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

:ผู้จัดการที่ดี ก่อเกิด วัฒนธรรมที่ดี

ภาพฝูงคน ที่เข้าไปรุมทึ้ง ยื้อแย่งอาหารที่นำไปแจกฟรี ในงานเทศกาลเทกาล. ภาพพระสงฆ์ จัดระเบียบ ให้อาหารสุนัข ราว 20 ตัว ให้ได้กินพร้อมๆ กัน และภาพการให้อาหารฝูงลิง ที่ถูกจัดระเบียบให้มารับอาหารไป อย่างเป็นระเบียบสวยงาม. สองภาพนี้ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมสองแบบ.

( ก) ภาพแรก คนรุมทึ้งยื้อแย่งอาหาร, ความผิด อยู่ที่ ผู้จัดให้มีกิจกรรม ไร้ระเบียบ เช่นนี้. ไม่ใช่ความผิด ของผู้รับสิ่งของ (คน).

( ข) ภาพหลัง ความดี อยู่ที่ ผู้ควบคุม (พระ) ให้มีกิจกรรม ที่เป็นระเบียบนี้ ไม่ใช่เพราะ ผู้รับ (หมา ลิง) มีวัฒนธรรม ดีกว่า (คน).

เหตุผลก็คือ คน กับ หมา ในทางธรรมชาติ ต่างก็มี "ความอยากพื้นฐาน" (หิว - อาหาร) แบบเดียวกัน (... ผัสสะ - เวทนา - ตัณหา - อุปาทาน - ภพ - ชาติ).

การควบคุม ' ความอยากพื้นฐาน ' ของคน เป็นหน้าที่ของ ผู้ปกครอง. การควบคุม ' ความอยากพื้นฐาน ' ของสัตว์ เป็นหน้าที่ของ คนผู้มีหน้าที่จัดการ.

คน มีจิตสำนึกเองได้นั้น เพราะมี กฏศีลธรรม กฏทางสังคม และ กฎหมาย เป็นสิ่งควบคุม. สัตว์ ไม่มีจิตสำนึก มีแต่ "เงื่อนไข" ที่จะ ทำ หรือ ไม่ทำ ตามกฎที่ถูกควบคุมด้วย "เครื่องล่อ" หรือ เหยื่อ.

ดังนั้น "ผู้จัด" มีหน้าที่ ต้อง จัดระเบียบ , " ผู้ปกครอง" มีหน้าที่ ต้องบริหารให้เกิดความเป็นระเบียบ เพื่อ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน ในการ กิน อยู่ สุข (ปัจจัยสี่) , ไม่ใช่ ปล่อยให้ ' มือใครยาว สาวได้ สาวเอา ' ก่อเกิด เปิดโอกาสให้คนเอารัดเอาเปรียบกัน. มิฉะนัน ... จะมีผู้นำ ผู้ปกครอง ไว้ทำไม.

สุนัข ไม่สามารถ มีวัฒนธรรม ได้ดีกว่า คน. แต่ คน สามารถสร้าง หายนธรรม ได้มากกว่า สุนัข.

- มโนทัศน์สัมพัทธภาพ-

igood-end20 พ.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

: ลักษณะของพวกคน "ริษยา"

โดยพื้นฐาน คนที่รู้สึกไม่สบายใจ เมื่อเห็นคนอื่น ได้ดีกว่าตัวเอง, คนเช่นนั้น คือ คนสันดานริษยา ไร้เมตตา ไร้กรุณา. หากคนพวกนี้มาชุมนุมกัน แม้สองคนขึ้นไป สถานที่แห่งนั้น ก็เป็นอัปมงคลแล้ว. ถ้ามาชุมนุมกันมากๆ สถานที่แห่งนั้น ก็ลุกร้อนเป็นไฟ, และ ถ้าบรรดาผู้มาชุมนุม มีสถานะเป็น นักการเมือง นักสื่อข่าว นักวิชาการ นักการศาสนา สถานที่แห่งนั้น ก็นรกดีๆ นี่เอง.

สิ่งที่พวกคนริษยา จะพูดคุยกัน มักเป็นเรื่องโกหก นินทา ใส่ร้าย ด่าทอ และเรื่องในมุมลบ. พฤติกรรม ของพวกคนริษยา ที่มาชุมนุม สุมหัวนินทา แม้ว่าลักษณะการชุมนุม จะดูโก้หรู ดูเหมือนการเสวนา ทางวิชาการ, แต่สาระแท้จริง มันก็คือ “ การสุมหัวนินทา. ”

พวกคนริษยา ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 พวก คือ ริษยาตัวพ่อ ริษยาตัวลูก และ ริษยาตัวหลาน.

ริษยาตัวพ่อ ส่วนใหญ่ เป็นนักการเมือง.
ริษยาตัวลูก เป็นคนที่ถูกว่าจ้าง หรือ เป็นสมุนของ ริษยาตัวพ่อ.
ริษยาตัวหลาน มีทั้งวัยละอ่อน วัยละกลาง และวัยละแก่.

ลักษณะของพวกคน "ริษยา"

(1) ชอบสุมหัวนินทา ด่าว่า ใส่ร้าย คนอื่นที่ทำดีกว่าตน หรือ คนอื่นที่พูด-ทำ-เห็น ในสิ่งที่ขัดใจตัว.

(2) ไม่สนใจประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ ผลงานของคนรุ่น โคตรพ่อโครตรแม่.

(3) มีทัศนวิสัยสั้น , มองโลก ในมุมเดียว คือมุมที่ตัวเองชอบ.

(4) เสพสื่อทางเดียว คือ สื่อที่ชอบใจ สื่อที่เชียร์คนที่ตัวเองรัก รวมทั้งสื่อที่ด่าคนที่ตัวเองเกลียด.

(5) การเต้นของหัวใจ เร็วผิดปกติ , ดวงตามักมีสีเขียว เมื่อมีอาการริษยา. ส่งผลให้มีอายุสั้น โรคร้ายรุมเร้ามากกว่า คนปกติทั่วไป.

(6) หากนำหลัก จริยธรรม 5 ประการ มาใช้เป็นเกณฑ์วัด มักจะเอียงไปในทิศทาง ลบ (ธรรม ฝั่งขวา)

   จริง – เท็จ
   ถูก – ผิด
   ดี – เลว
   ประโยชน์สุข – โทษทุกข์
   เหมาะควร - ไม่เหมาะควร

igood-end18 พ.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

: ด่า หรือ แนะนำ – ริษยา หรือ ยินดี

นโยบายของรัฐบาล ที่มาจาก คำแนะนำ ของ คนดี และ คนเลว สร้างผลกระทบ ให้กับประชาชน แตกต่างกัน-

( ก)
คำแนะนำจาก คนซื่อสัตย์ กตัญญู แม้เพียงคนเดียว , ก็ยังทำให้ คนไม่ดีและคนดีอื่นๆ ได้รับประโยชน์และความสุข.

( ข)
แต่หากคำแนะนำนั้น มาจาก คนโกหก แม้เพียงคนเดียว , ย่อมนำโทษ และความทุกข์มาให้มากมาย.

( ค)
ป่วยกล่าวไปไย, ถ้าคำแนะนำทั้งหลาย มาจาก คนโกหก คนจิตริษยา จำนวนมาก , ย่อมนำโทษทุกข์ และความฉิบหาย มาให้มากล้นทวีคูณ.

( ง)
สัญญา ของ คนโกหก คนริษยา คนซื่อสัตย์ และ คนกตัญญู ,

"ไม่มีความชั่วใดๆ ที่คนโกหก จะทำไม่ได้."

"คนที่เห็นคนอื่นดีกว่าตน แล้วไม่สบายใจ นั่นแหละคือ คนริษยา."

"คนซื่อสัตย์ ย่อมรักษาสัญญา รักษาศีล ไม่ละเมิดคนอื่น."

"คนที่ลงมือทำ ให้คนอื่นได้รับ ประโยชน์สุข และปกป้อง มิให้คนเลว ก่อความฉิบหายและโทษทุกข์ แก่คนอื่น, เขาผู้นั้น เรียกว่า คนกตัญญู."

-ปราชญ์นอกคอก-

igood-end29 เม.ย. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

: นี่คือ ประเทศไทย

ไม่ใช่ว่า คนคิดสวย จะพาประเทศไปได้สวยเสมอไป
เพราะ นี่คือ ประเทศไทย ประเทศที่

- มีหน้าและจมูก ไม่เท่ากัน
- มีเสรีภาพ ที่ไร้ขอบเขต
- มีกฏหมายมากที่สุด แต่บังคับไม่ได้ผล
- มีคนไทย ที่เป็นเอกลักษณ์แบบ ไทย ไท
- มีฐานะเหลื่อมล้ำเกือบสุดขั้ว ในทุกยุคสมัย
- มีน้ำใจท่วมท้น ช่วยเหลือ เมื่อประสบภัย
- ฯลฯ

เก่ง กล้า ดี อย่างไร
สำหรับบริบท ประเทศไทย
ต้องว่าเป็น กรณีไป เป็นสมัยไป
จะเหมารวมว่า ระบบใดดี เลว ไม่ได้
เพราะนี่คือ ประเทศไทย.

#ปราชญ์นอกคอก

igood-end25 ก.พ. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

: ลูกอีชั่งลือ ลูกอีชั่งแชร์.

'ลูกอีช่างลือ' กับ 'ลูกอีช่างแชร์' แห่กันมาเกิดในประเทศไทย,
แล้วเกิดอะไรขึ้น ?

- คนไทยหลายคน มีภูมิคุ้มกัน ด้านความเชื่อ มากขึ้น.
ทำให้ สื่อมวลชน ตัวจริง เสียงจริง กู้ศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมา
และลืมตาอ้าปากได้.

- เจ้าหน้าที่ ตื่นตัว ในหน้าที่เพิ่มขึ้น เพราะแรงกระทบ จากลูกสองคนนั่น.

- รัฐบาล ทำงานกระชับขึ้น เพราะ ไอ้ลูกสองคนนั่น มันน่ากล้ว มากกว่า
พรรคฝ่ายค้านหลายเท่า. มันจะซักฟอกการทำงานของรัฐบาล
ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที ชนิดที่ นักการเมืองฝ่ายค้าน
ตกงานกันเลยทีเดียว.

- เจ้าหน้าที่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ไม่ต้องตกงาน
ไม่ต้องกลัวถูกไล่ออก เพราะมีงานประจำให้ทำล้นมือ ทุกวัน.

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี)
มีข้อมูลมากมายเพียงพอ ในการสร้างกำแพง (firewall)
ต้านและคัดกรอง ข่าวลือ ข่าวลวง ที่จะติดมากับ เทคโนโลยี 5G.

- หมอดู หมอทำเสน่ห์ ใบ้หวย หมอไสยศาสตร์ ทั้งหลาย จะตกงาน
เพราะ พวกค้าเสริมสวยความงาม ค้าสุขภาพ ค้าโชคลาภ
ค้าลมร้อน (ลมๆ แล้งๆ) จะเฟื่องฟู จากผลงานการเสือกของ
ลูกอีช่างลือ กับ ลูกอีช่างแชร์.

- ไวรัส COVID 19, คนอิสลาม, พลเอกประยุทธ์
ตกเป็นเหยื่อของ ลูกสองคนนั่น มากที่สุด.

- วาทะกรรม ที่ลูกรักทั้งสองพวก นำมาใช้ เป็นประจำ
เพื่อสืบทอด ความโง่ ความโลภ ความริษยา เกลียดชัง
ในหมู่คนไทย เช่น

   "ถูกสั่งให้ ปิดข่าว ... มีการปิดข่าว ... รัฐปิดข่าว"
   "เขาว่ามา ... เรื่องจริง ช่วยกันแชร์"
   "หู ตาสว่าง ได้แล้วคนไทยเอ๋ย นี่ นี่ นี่ ... เห็นรึยัง!!!"
   "แชร์เดี๋ยวนี้ แชร์ให้ครบ 9 คน 99 คน จะได้รับโชค โน่น นั่น นี่"
   "ถ้าไม่แชร์ จะได้รับวิบัติ โน่น นั่น นี่"
   "ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่"
   "พวกโลกสวย ดูไว้ ..."
   "กลืนชาติ ... ชังชาติ"
   "ประชาธิปไตย"
   "หนักแผ่นดิน"
   "สืบทอดอำนาจ"
   "เผด็จการ"
   ฯลฯ

"มีหู อย่าหูเบา อย่าสักเอา ไว้กั้นหัว.
มีตา อย่าตาถั่ว มักเนียนัว มั่วตาขาว
มีปาก อย่าปากเบา พูดพ่นเอา ให้เมามัน
มีใจ อย่าไหวหวั่น รู้เท่าทัน คนจัญไร."

#ปราชญ์นอกคอก
igood-end 24 ก.พ.2563.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

: กฎหมาย - อภิสิทธิ์ชน

กฎหมาย คือ เครื่องมือ ของผู้ปกครอง
มีไว้สำหรับ ตัดสิน บังคับ ผู้กระทำผิด
ให้ได้รับโทษ ตามควรแก่กรณี.

ตราบใด ที่ประเทศไทย ยังมีความอ่อนแอ
ในการบังคับใช้กฎหมาย , ก็ไม่ควรเปิดเสรี
sex toy, casino, หวยใต้ดิน , โสเภณี  
ให้เป็นสิ่งถูกกฎหมาย ,

เพราะจะเปิดทางให้พวก "อภิสิทธิ์ชน"
อาศัย "ช่องว่าง" ของกฎหมาย เข้าไป
แสวงผลประโยชน์. ขณะเดียวกัน ,
เยาวชน จะตกเป็นเหยื่อ ของพวกอภิสิทธิ์ชน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.

igood-end25 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:โจร - หนอน - ทองเปื้อนขี้

มีหลักการดี แต่ คิดไม่ดี ทำไม่ดี,
ก็เหมือนโจรอัปรีย์ ที่ได้เครื่องมือ เอาไปทำชั่ว.

มีนักการเมืองประชาธิปไตย แต่ มีใจคิดชังชาติของตัวเอง
สร้างความแตกแยกของคนในชาติ,
ก็เหมือน หนอนในถุงเกลือ.

มีพรรคที่ดี หลักการดี แต่ คนในพรรค
คิดปฏิปักษ์ต่อสถาบัน มีพฤติการ รับใช้คนไม่กี่คน,
พรรคนั้น ก็เหมือน มีป้ายทองเปื้อนขี้.

igood-end
20 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

: ปัญหาอมตะ ที่แก้ไม่ได้

'เมาแล้วขับ' จับคนเมา ... เหมือนแมววิ่งไล่หนู
ตลก. แต่ เป็นเหตุการณ์จริง ที่แก้ไม่ได้.

ก่อนเมา, คนเมารู้ทุกอย่าง
แต่เมาแล้ว กฎ ข้อห้าม ก็ไร้ประโยชน์.

'เมาแล้วขับ' จับคนเมา จึงเป็นการจับผิดคน. ปัญหา 'เมาแล้วขับ'
ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือ สุรา.

แต่

สุรา มีอยู่คู่คนไทย.
เมื่อ "กำจัด" หรือ แม้กระทั่ง "จำกัด" มันออกไปไม่ได้
ก็อย่าหวังว่า ปัญหาเมาแล้วขับ จะหมดไป.
หรือหวังว่า จะลดลง ...
ไม่มีทาง แม้ชาตินี้ ชาติหน้า
ต่อให้มีรัฐบาลเทวดา หมื่นรัฐบาล ก็ทำไม่ได้.
(เพราะ รัฐบาล ค้าสุราเสียเอง)

ไม่ได้หวังว่า จะให้สังคมไทย ไม่มีสุรา,
ไม่ได้หวังว่า จะให้คนไทย เมาไม่ขับ,
ไม่ได้หวังว่า จะให้ประเทศไทย ปลอดภ้ย ในช่วงเทศกาล.

หวังเพียงอย่างเดียวว่า ระวังตัวเอง! ไว้ให้มากๆ
อย่าเผลอ! เมื่ออยู่บนถนน ไม่ว่าจะเดิน จะขับรถ หรือโดยสาร.
พร้อมบาดเจ็บ และตายได้ ตลอดเวลา.

ไม่โกรธรัฐบาล
ไม่โทษคนขายสุรา
ไม่ต่อว่าคนเมา
(เพราะเมาแล้ว พูดกับมันไม่รู้เรื่อง!)

แต่ขอความเห็นใจ
คนที่ชอบดื่ม
คนที่ดื่มประจำ
คนที่ดื่มในช่วงเทศกาล
คนที่ดื่มฉลอง
คนที่ดื่มแก้กลุ้ม
คนที่ทดลองดื่ม

ก่อนดื่ม
"ขอให้ คุณ คิดให้ดีๆ "

เพราะถ้าเมาแล้ว ความคิดดีๆ ของคุณ (มึง) จะหายไป,
กฏจราจร จะใช้ไม่ได้ (ถ้าใช้ได้ คงไม่เกิดเหตุ),
กฎหมาย ก็ไร้ประโยชน์ (เพราะกฎหมาย เป็นแค่ตัวหนังสือ),

ตำรวจ ก็แค่แมว วิ่งไล่หนู (ไม่อาจรู้ได้ว่า คนเมาคนไหน จะขับรถ)

กฏแห่งกรรม ก็ใช้ไม่ได้ (ผลกรรม ไม่ได้เกิดเฉพาะคนเมา แต่กระทบกับทุกคน).
ยกเว้น
กฏแรงโน้มถ่วง - เมาแล้ว ร่วงพื้นทุกราย,
กฏสัมพัทธภาพ - เวลาของคนเมา จะสั้นกว่า เวลาของคนปกติ.
(เมาแล้ว นั่งยาว)

ขอจงมีสติ และ "เห็นแก่ตัว"* ให้มากๆ.

*เห็นแก่ตัวมาก จะรักตัว กลัวทุขภาพ และรักษาสวัสดิภาพ ของตัวเอง.
"เรา - เพียงคนเดียว" (คนอื่น ชั่งหัวมัน!) ที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม, เพียงเท่านี้ สังคมก็ปลอดภัยแล้ว.

igood-end
30 ธ.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.ตรี ม.แสตมฟอร์ด (Bachelor degree: UG General - Stamford International University)
line

เจตนา กับ ความเหมาะควร นั้น ต่างกัน

การแยกแยะ ความแตกต่าง ระหว่าง เจตนา กับ ความเหมาะควร เป็นศิลปะขั้นสูง ในการบริหาร การจัดการ และ การเลือก ที่จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลแก่บุคคล สัตว์ สถานที่ (เล็งเห็นผล).

บางครั้ง บางคน มีเจตนาดี แต่ กระทำในสิ่งไม่เหมาะควร.
บางคน บางครั้ง มีเจตนาไม่ดี แต่ กระทำในสิ่งที่เหมาะควร.
น้อยครั้ง น้อยคน ที่มีทั้งเจตนาดี และ กระทำในสิ่งที่เหมาะควร.

มีบุคคลเพียงผู้เดียว ที่ไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใด เวลาใด กับบุคคลใด จะมีทั้งเจตนาดี และ การกระทำที่เหมาะควรเสมอ, บุคคลนั้น คือ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.

กรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ปลดล็อคพืชกัญชา จากสารเสพติดต้องห้าม ให้เป็นยารักษาโรค (แต่กัญชา ก็ยังทีผลเป็นสิ่งเสพติด ตามกฏหมาย). เป็นเจตนาที่ดีมากๆ และเป็นสิ่งที่เหมาะควรแก่กาละ และก่อให้เกิดการสืบเนื่อง ไปสู่การยกเลิกการนำเข้า การใช้สารพิษเพื่อการเกษตร 3 รายการ. นั่นก็เป็นเจตนาที่ดี, อาจไม่เหมาะควร สำหรับคนบางกลุ่ม คือ กลุ่มนายทุนค้าสารพิษ กับ กลุ่มเกษตกร แต่เป็นความเหมาะควร สำหรับคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป.

ส่วนกรณี มีผู้นำภาพ คุณแอ๊ด คาราบาว ยืนคู่กับรถบิ๊กไบค์ ยี่ห้อสัญชาติอเมริกัน ที่ซื้อมาใช้ขี่โชว์. แล้วแปะข้อความลงไปว่า "ขอเชิญชวนคนไทย ไม่ใช้ของมะกัน ตอบโต้ที่มันตัดจีพีเอสเรากันครับพี่น้องงง". ผมมั่นใจว่า คุณแอ๊ด ไม่ได้เป็นคนทำ. แต่มีมือนักเลงคีย์บอร์ด ที่มีเจตนาร้าย (ไม่ถึงขั้นระยำ) โพสต์ภาพนี้ขึ้นไป เพื่อหวังผลบางอย่าง. และมันก็ได้ผล จริงๆ. มีผู้รู้สึกอารมณ์ร่วม เกลียดชังอเมริกาอยู่แล้ว รู้สึกขัดใจขึ้นมาทันที จึงเขียนต่อเดิมข้อความ จั่วหัวว่า "มึงเผารถฮาเลย์ กับกางเกงลีวายส์ของมึงก่อนนดิ !!"

การโพสต์ภาพคุณแอ๊ด คาราบาว กับข้อความ "ขอเชิญชวนคนไทย ไม่ใช้ของมะกัน ตอบโต้ที่มันตัดจีพีเอสเรากันครับพี่น้องงง." จึงเป็นกรณีที่เหมาะควรแก่กาละ เพราะการเอาเปรียบของอเมริกา ที่คนไทยควรตอบโต้. แต่ เป็นเจตนาไม่ดีของคนทำภาพและข้อความนี้ ขึ้นมา. เพราะเล็งเห็นผลว่า การนำภาพที่ขัดแย้งกับข้อความคำพูด จะต้องมีคนตอบโต้คุณแอ๊ด คาราบาว แน่นอน.

วิเคราะห์ได้ดังนี้ว่า คนอย่างแอ๊ด คาราบาว จะไม่รู้เชียวหรือว่า ตนเองใช้สินค้าอเมริกัน (ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ ต่างก็ใช้ของอเมริกา ของญี่ปุ่น ของจีน ฯลฯ ด้วยกันทั้งประเทศ) เขาคงไม่นำภาพและข้อความ ที่สร้างความขัดแย้งในตัวเอง มานำเสนอเช่นนี้แน่นอน.

คุณแอ๊ด คาราบาว มีเจตนาดีต่อประเทศหลายเรื่อง แต่ก็ทำในสิ่งไม่เหมาะควร หลายเรื่องเช่นกัน. ก็เป็นสิ่งที่แอ๊ด คาราบาว ควรปรับปรุงตัวเอง (ซึ่งเราจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ เท่าๆ กับเราก็บังคับตัวเองไม่ได้ ในบางเรื่อง).

ในวาระ หรือ กาละนี้ ช่วงนี้ เราก็ควรแยกแยะ อย่าเหมารวม. ไม่เช่นนั้น เราจะหาคนกล้า ทำดีเพื่อประเทศนี้ไม่ได้เลย. เพราะไม่มีใคร ดีเต็มร้อยเปอร์เซนต์. มิตรกับศัตรู เป็นของคู่กัน มีทั้งมุมดี และมุมไม่ดี ในเวลาเดียวกัน.

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องแยก เจตนา ออกจาก ความเหมาะควร  อย่างมีศิลปะ. ถ้าเอามาปนกัน เราก็จะมองเห็นแต่ศัตรู จะมองไม่เห็นมิตร. ทั้งหมดนี้ ผมมองด้วย #มโนทัศน์สัมพัทธภาพ จึงสามารถแยก เจตนา ออกจาก ความเหมาะควร ได้ดังที่นำเสนอ ในบทความสั้นๆ นี ครับ.

igood-end
31 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

 
   
  thinking focus new idea today
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
  
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2021 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net


:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:

.
igood-end.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line