คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
ชุมชน คนคิดดี

igood media
HOME  |  Articles - Book - Poem - SongAUTHOR   |   FILM SCHOOL  |  COMMUNICATION ARTS  |   MY BLOG

Blog film school

My Media channel

blog

1 หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

 

 

AUTHOR:  igood mediaบทความ  igood mediaหนังสือเล่ม  igood mediaร้อยกรอง  igood mediaบทเพลง  igood mediaเวทีความคิด
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี   Bottom - คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี

 


คิดดี สาระดี:

070: คิดให้รอบคอบ ก่อนเชื่อ - สำนึกดี สำนึกไทย สำนึกใหม่
069: วิญญาณ กับ แรงโน้มถ่วงควอนตัม
068: โอกาสกับการเปลี่ยนแปลง
067: พระจริง พระปลอม
066: กล่อง - กรอบ - ประตูกล
065: อุ้มบุญ
064: คำประโลมพร
063: กระดาษแผ่นนั้น ทำไมสำคัญนัก?
062: ของซื้อ ของฝาก
061: สิ่งที่ปรากฏ
060: สิ่งหนึ่งมี อีกสิ่งหนึ่ง ก็ปรากฏ
059: เพลง - ความรัก - ความดี
058: เข้าใจผิด
057: ความพอดี กับ ความพอเพียง
056: สาเหตุ ความเจ็บป่วยของมนุษย์
055: ประตูสวรรค์ ทางหมารอด กับดัก
054: พลังงานกาย พลังงานใจ
053: อะไรเป็นต้นเหตุ
052: คนสามโลก
051: เปลี่ยนแปลง
050: ความรักของนางสีดา กับ ทศกัณฐ์
049: โง่ กับ ปัญญา
048: โง่บัดซบ
047: ตอนเกิด กับ ตอนจบ
046: คุณค่าของ เงิน เวลา เพื่อน - ปริญญา และ สัญชาตญาณ
045: จำ ลืม ปลื้ม โรย ชรา เร็ว
044: คุณเป็นคนไทยหรือเปล่า?.
043: บทเรียนจาก เมลาฟิเซ่น.
042: เวลาชีวิต.
041: องค์-9 : มิติเอกภพ-มิติปัญญา (The 9-element : Univers dimension of intelligence)
040: เรื่องของเงินเงินทองทอง ของปาดใจ
039: อยากอยู่ที่ใจ
038: คิดได้อย่างนี้ ก็สบายใจ
037: วันเกิดคือ วันของใคร?.
036: อย่าลดค่าตัวเอง ด้วยคำพูดหยาบคาย.
035:: ความตาย มิใช่ คำตอบของ ชีวิต.
034:: ความเข้าใจ เรื่องมิติ (dimension) สู่คำอธิบาย ความมีอยู่ของสรรพสิ่งในเอกภพ
033: ทำได้กับได้ทำ ต่างกันที่ตรงไหน?
032: เหตุการณ์ในโลกของฟิสิกส์ กับ โลกแห่งจินตภาพ แตกต่างกันอย่างไร
031: พฤติกรรมของมวลของสาร (behavior of mass's message in commumication process)
030: 3 วิธีมัดใจสามี ระหว่างมาเรียน
029: เงื่อนไข "ความเป็นกลาง"
028: อย่าตัดสินด้วย... (Be marked with ...)
027: บุญมาก บุญน้อย
026: ตำแหน่ง และ ฐานะ ของคน 3 ยุค
025: น้ำนิ่งแต่ไหล คนนิ่งไร้ใจ
024: ไอ้นั่นโว้ย!
023: พลวัติ ของ เวลา (Q-SPORT)
022: ทุนทางสังคม
021: ศาสตร์แห่งองค์รวม
020: นวัตกรรม (พลัง สื่อ สาร)
019: จริยธรรม 9
018: สังขารธรรม (formative phenomena)
017: สัจจะแห่งความรัก
016: อารยธรรมไอที อารยธรรมมนุษย์
015: กิเลส กับ นิพพาน (มึง กับ กู)
014: เหตุผล กับ ความปารถนา
013: ความปารถนา เงื่อนไข ความงาม
012: คุณลักษณะ ของ ยอดมนุษย์ (super human)
011: คนเก่ง คนกล้า คนถูก คนดี
010: กรรม กับ กาละ
009: คมเลนส์ คมคิด
008: ให้อะไร ได้อะไร
007: IAICI หลักพัฒนาองค์กร
006: 2 แนวคิดในการเก็บภาษีน้ำเมา
005: บทแก้พยาบาท ให้แก่สรรพคน
004: การบริหารกิจกรรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่
003: นิทาน เรื่อง "next of a white crocodile"
002: ข้อเสนอ บัญญัติศาสนาพุทธ ในรัฐธรรมนูญ
001: เศรษฐกิจพอเพียง 4 ระดับ

คิดดี สี่ข้อ:

020: รถสี่คัน คืออะไร?
019: ชนสี่เหล่า
018: มิติภาษา
017: 4-ฝ สร้างฝัน
016: จิตสี่
017: หลักสี่ สี่หลัก
016: 3ทัศนะ 3 มุมมอง ของปรากฏการณ์การสื่อสาร
015: ครู 4 เกรด
014: ความกล้าหาญของบัณฑิต มหาบัณฑิต
013: “ความแตกแยก” กับ “ความแตกต่าง”
012: หลักตัดสิน คนชั่ว คนดี ดูที่ ทำเพื่อใคร
011: สังขารธรรม 4 : สรีระ สัญญะ สาระ มโน
010: ความแตกต่าง 4 ประการ ระหว่าง เด็ก ผู้ใหญ่
009: พฤติกรรม 4 อย่าง ของภาวะผู้นำ
008: ยุทธศาสตร์ 4ป 4-P การบิหารท่องเที่ยว
007: ผู้จัดการ 4 จำพวก
006: สิ่งที่เรียกว่า อาชีพ
005: การแสวงหา ของ บุคคล 4 จำพวก
004: ชาวพุทธ 4 ประเภท
003: บทบาทสื่อ 4 ประเภท
002: สี่ช่วงชีวิต
001: คิดดี 4 ระดับ

สื่อสาร การเมือง:

034: ทฤษฎีควาย ยุค 4G
033: การเมืองอริยะ
032: คิดถึงใครคนหนึ่ง ที่ไม่อยู่ที่นี่แล้ว
031: สังคมแบบนี้ ปฏิรูปยาก
030: ระบบของประเทศนี้
029: การเมือง การตลาด การสื่อสาร
028: สำนึกประเทศไทย สร้างวินัยชาติ
027: นิทาน เรื่อง โรคร้ายของนายอุทัย
026: ยาบ้า กำลังจะถูกลดบทบาท หรือ กำลังจะถูกส่งเสริม?
025: ภูกระดึง ภูหนึ่งของประเทศไทยฯ
024: ประเทศไทย กำลังไปได้สวย
023: บทวิเคราะห์ - การลงมติ รับ ไม่รับ คือบทพิสูจน์ 'ปฏิรูป ก่อนเลือกตั้ง'
022: นายก กับ ประชาธิปไตย.
021: ถ้าคิดอย่างนี้ คนไทยก็จะไม่ทะเลาะกัน
020: ความแตกต่าง ระหว่าง 'ตัวแทน' กับ 'ร่างทรง' ในภารกิจกู้ชาติของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
019: การเมืองสาธารณะ (public politics) กับ การเมืองสามานย์ (nefarious politics)
018: จาก 'กินดีอยู่ดี' มาเป็น 'กินสุขอยู่สุข'
017: ชนะอะไร ด้วย อะไร
016: ชุดความคิด (paradagm) ของ ยิ่งลักษณ์ และคนในระบอบทักษิณ
015: ลักษณะนิสัย ของ 'คนขี้โกง'
014: 'เผด็จการ' หรือ 'ประชาธิปไตย' อยู่ที่ 'วิธีการ' หรือ 'ระบอบ' กันแน่?
013: เกณฑ์ตัดสิน ดี-ชั่ว
012: ความแตกต่าง ที่สมาฉันท์กันได้
009: แบบจำลองสามเหลี่ยมความชอบธรรม (Model of Righteousness)
008: ความเป็นกลาง คืออะไร
007: ปัจจัยการขับเคลื่อนทางการเมือง
006: สื่อสารการเมืองบูรณาการ
005: แขก 5 ประเภท
004: รักประเทศไทย อย่างมักง่าย
003: คน 43 จำพวก
002: การเมืองเก่า การเมืองใหม่
001: อัตลักษณ์ ของนักการเมือง “น้ำดี”

เ ว ที ค ว า ม คิ ด

วัตถุประสงค์

(1) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิด "คมความคิด ชัดในทฤษฎี ลึกในกลยุทธ์"

(2) เป็นมุมมองที่มุ่งสมานฉันท์ หนักแน่นด้วยหลักการ ผ่านถ้อยคำสุภาพ ไม่เสียดสี
ไม่พาดพิงบุคคลที่สาม

(3) เปิดโอกาสให้ต่อยอด "คิดใหม่ ใส่ความสุข สนุกพอเพียง หล่อเลี้ยงมิตรภาพ"
หรือตามหลัก 4ส (สาระ + สนุก + สุภาพ + สมานฉันท์)

คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
  

คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี


หนอน มีหลายพันธ์ หลายชนิด หนอนในผลไม้ หนอนที่คนกินได้ หนอนในผักพืชสด
หนอนในเนื้อดิบ หนอนในเนื้อเน่า หนอนในคูถ (ขี้) ... ซึ่งก็คือ หนอน มันไม่รู้ว่า สิ่งที่มันกิน
เป็นของดีของเลว หรือของสกปรก ของสะอาด รู้อย่างเดียวว่าขอให้ "อร่อย" เป็นใช้ได้.

เป็นนักบวช แต่ติดในรสอร่อย ไม่สนใจ โลกวัชชะ (โลกติเตียน) ก็ไม่ต่างจาก หนอน
และ ที่มีฆารวาส ออกมา แถ รับรองว่า พระรับอาหารบุฟเฟ่ ไม่ผิดวินัย ..

ต่อไป ก็ให้ฆารวาส ไปตัดสินวินัยพระ แทนพระพุทธเจ้า ... เวร ละมึง!!!


"คนเลว ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเลว"
ยังพอคบกันได้ ... แต่
"คนที่ทำเลว ทั้งๆ ที่รู้ว่า เลว"*
คนเช่นนี้ คบไม่ได้ ต้องไล่ออกจากกลุ่ม

เลว ในที่นี้ ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนเลว เขาอาจเป็นคนดีก็ได้
แต่ถ้าทำเลว ทั้งๆ ที่รู้ นั่นแหละ คนคบไม่ได้.
แค่คำว่า "ดี" ในทุกวันนี้ ยังไม่พอ ที่จะยอมรับได้
เพราะ คำว่าดี ก็ถูกคนไม่ดี แย่งเอาไปใช้เสียแล้ว.


3-ศ
ศาสนา เป็นเรื่องของความดี-ชั่ว
ศิลปะ เป็นเรื่องของความงดงาม
ศาสตร์ เป็นเรื่องของเหตุและผล
แต่ทั้งศาสนา ศิลปะ และศาสตร์
ต่างก็ตั้งอยู่พื้นฐานของ 'ความจริง'.


ความริษยา" คือ สนิมเหล็ก ที่เกิดแต่เนื้อในเหล็ก. สนิมเหล็กเกิดขึ้นได้ เพราะ ธาตุเหล็ก (Fe) มีโอกาสผสมพันธุ์กับ ธาตุออกซิเจน (O). เราไม่อาจทำให้ ธาตุเหล็กและธาตุออกซิเจน หายไปจากโลกได้ แต่เราควบคุมมิให้ธาตุทั้งสอง พบกันได้.
ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่อาจ กำจัดความริษยาออกไปได้ ตราบใดที่มนุษย์ (เปรียบเหมือน ธาตุเหล็ก) ยังมีกิเลส (เปรียบเหมือน ธาตุออกซิเจน) เพียงแต่ควบคุม ไม่ให้ความริษยา ออกฤทธิ์ทำร้ายใครๆ ได้. การควบคุม ริษยา เป็นภาระของสมาชิกทุกคน แต่ผู้ปกครอง ต้องสร้างเงื่อนไข และปัจจัยต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดการลดแรงริษยาลงให้ได้มากที่สุด.


"เราจะมองเห็น ความโปร่งใส (transparency) ก็ต่อเมื่อ
เรารู้จักสีทุกเฉดสี (hue color and tone) และปฏิเสธมัน."
We see transparency when We know the hue color and tone and reject it.


3-ปัจจัย ที่ใครๆ ก็เรียน ปริญญาเอกได้
(1) เงินทุน
(2) โอกาส
(3) สมอง (ปัญญา)
มีโอกาส มีสมอง แต่ไม่มีเงิน ก็เรียนไม่ได้
มีเงิน มีโอกาส แต่ขาดปัญญาคิด ถ้าเรียนได้ แต่อาจเรียนไม่จบ หรือจบยาก
มีเงิน มีสมอง แต่ขาดโอกาส (เวลาเรียน) แม้จะเรียนได้ แต่จะไม่จบ เพราะเกินเวลาที่เขากำหนด


ผลของ ระบบดี ให้ดูที่ ศีลธรรมของชาวบ้าน
ผลของ ระบบเลว ให้ดูที่ ความหน้าด้าน ของนักการเมือง


เมื่อกระทบ (ผัสสะ) สิ่งใดๆ ก็ตาม ทาง รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์
ถ้ารู้สึก "เครียด" นั่นเพราะ มันไม่ถูกใจเรา
ถ้ารู้สึก "เฉยๆ" นั่นเพราะ มันถูกต้อง
ถ้ารู้สึก "ว่างๆ" เพราะ มันเป็นเช่นนั้นเอง นั่นไม่ใช่ของเรา (เนตัง มะมะ) นั่นไม่เป็นเรา (เนโสหมัสสะมิ) นั่นไม่ใช้ตัวตนของเรา (นเมโส อัตตา)


The 4-Big Case in Thailand for seek go out ...

(1) ปฏิรูป กสิกรรม (ชาวนา ราคาพืชผล) อย่าปล่อยตามกลไกตลาด และ กลไก ทางการเมือง
(2) ปฏิรูป พลังงาน (ปตท.) ราคาน้ำมัน แพงกว่าเพื่อนบ้าน แนวทางพลังงานทดแทน
(3) ปฏิรูป การศึกษา (ครู - วิธีการ) วัดผลที่ปลายทาง อย่าอ้างว่าเพราะ 'การศึกษาไทย ไม่มีเอกภาพ" จึงเกิดการ "รวมศูนย์"
(4) ปฏิรูป กฏหมาย และยุติธรรม (ตำรวจ) แยก การจับกุม ออกจาก การสอบสวน
.
ทั้ง 4 ประเด็น มีการเมือง ครอบอยู่ ดังนั้น การเมือง ไม่ต้องปฏิรูป เพราะ เหมือนให้ยาผิดโรค


(๑)
เจ็บป่วย ร่างกาย ให้ไป โรงพยาบาล
เจ็บป่วย จิตวิญญาณ ให้อ่าน พุทธวจน

(๒)
ก่อนตาย ให้พาไปหา พระ
หลังมรณะ ให้หามไปเข้า เมรุ


คนเราส่วนมาก ยึดถือ และทำสิ่งนี้

'สมาธิ' มีไว้ 'เสพ' ตอน ทุกร์ระทม
'โลกียสุข' มีไว้ 'สูบ' ตอน ประมาท เลินเล่อ
'คาถา' มีไว 'สวด' ตอน กลัว

แต่ พระตถาคต บอกว่า 'ศีล' มีไว้ 'รักษา' ตลอดเวลา


พึ่งรู้ ว่ามี ผึ้ง
ผึ้งรู้ ว่ามี ผู้บุกรุก
ผู้บุกรุก พึ่งโดนผึ้งต่อย
พึ่งรู้ว่าผึ้งก็พึ่งรู้ว่ามีผู้บุกรุก
ผึ้งรู้ แต่ผู้บุกรุกไม่รู้ ผู้บุกรุกก็เลยถูกผึ้งต่อย
.
มีคำว่า "ผึ้ง" และ "พึ่ง" รวมกัน กี่คำ?


นี่สิ ของแท้
'ดี' มีไว้ สะสม
'ทำดี' ไม่ต้องมี คำชม


ทุกข์ เป็น บวก เพราะ ไม่สมหวัง
ทุกข์ เป็น ลบ เพราะ ปัญหารุมเร้า
ทุกข์ เป็น ศูนย์ เพราะ ได้สมหวังดังใจ
ทุกข์ เป็น สูญ เพราะ ไม่หวัง ไม่ก่อหนี้ ไม่มีภัย


การแก้ปัญหา ที่มีโครงสร้างซับซ้อน

1- แยกองค์ประกอบย่อย ออกมาให้ชัดเจน (ขั้น ทุกข์ / อริยสัจ)
2- หาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบย่อย (ขั้น สมุทัย / อริยสัจ)
3- สืบค้น ข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จากแหล่งต่างๆ ที่มีผู้ค้นคว้าไว้แล้ว
4- ใช้จินตนาการ มองให้เห็น สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ในองค์ประกอบย่อย (ขั้น นิโรธ / อริยสัจ) แล้ว ค่อยๆ ถอด เหตุปัจจัย ขององค์ประกอบย่อย และ สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ออกทีละตัวๆ เพื่อให้เห็น ปรากฏการณ์ของการ "เกิด-ดับ" (ตามหลัก ไตรลักษณ์ - อิทัปปัจจยาตา - ปฏิจจสมุปบาท)
5- ประยุกต์ และ บูรณาการ "เทคโนโลยี - ศาสนา - การเมือง" ในการแก้ปัญหา (ขั้น มรรค / อริยสัจ)


"อย่าลดค่าตัวเอง ด้วยคำพูด หยาบคาย"
"อย่าทำร้ายประเทศ ด้วยคำพูด 'ใครๆ เขาก็ทำกัน' เมื่อคิดทำผิด ทั้งๆ ที่รู้"


"ความดี มีให้ 'เลือกทำ' ตั้งมากมาย ทำไมต้อง บังคับให้ทำ ในบางเรื่อง
ความเลว มีวิธี 'เลี่ยงได้' ตั้งมากมาย ทำไมต้อง เลือกทำ ได้ทุกเรื่อง"
... นี่แหละคน (20 เม.ย. 2560)


ทำได้ can do
ทำเป็น can make
ทำให้เห็น พลังคุณค่า can create

ทำได้ สักแต่ว่า ได้ทำ ทำเป็น เน้นซ้ำ ชำนาญ
ทำเด่น เน้นศิลป์ อุดมการณ์ ประสาน ประโยชน์ล้วน ควรทำ (10 ส.ค. 2559)


-คนที่ เห็นคนอื่น ดีกว่า แล้วไม่สบายใจ คือ คนสันดาน ริษยา
-คนที่ เห็นว่า รัฐธรรมนูญ กำลังจะผ่านประชามติ แล้วไม่สบายใจ คือ คนสันดานโกง
-นักการเมือง ที่ไม่รับ รัฐธรรมนูญ ฉบับปราบโกง คือ คนเช่นไร


บางสิ่งที่ถูกใจ ... แต่อาจไม่ใช่ สิ่งที่ถูกทาง
บางสิ่งไม่ถูกใจ ... แต่อาจใช่ สิ่งที่ถูกต้อง (13 กันยายน 2558)


จงทำชีวิตให้ 'สร้างสรรค์' แล้วเราจะ 'สรรสร้าง' ได้ทุกสิ่ง.

พลังงาน ที่ถูกใช้ไปกับ "ใจ" มันสิ้นเปลือง ยิ่งกว่า พลังงาน ที่ใช้ไปกับ "กาย".


คนมักคิดว่า ...
ร่ม ทำหน้าที่ กันแดด กันฝน
แต่ ... เคยถามมันบ้างไหม๊?
ถ้ามันตอบได้ มันก็จะบอกว่า
คน คิดยังไงกะร่ม
.
ถ้า ... วันหนึ่ง มันไม่ยอมกาง
คนก็จะคิดว่า มันไร้ประโยชน์
แล้วก็ ... ทิ้งมันไว้ ให้เดียวดาย
ลืมไปแล้วว่า ครั้งหนึ่ง
ร่ม เคยคุ้มแดด คุ้มฝนให้


ธุรกรรมทุนนิยม แข่งขัน แย่งชิง เอาเปรียบ ทำร้าย เพื่อ แสวงสิ่งที่เรียกว่า "กำไร"
ธุรกรรมบุญนิยม แข่งขัน แบ่งปัน พึ่งตน เสียสละ เพื่อ แสวงสิ่งที่เรียกว่า "บุญ"
ธุรกรรมบุญนิยม เหมือน สังคมของพวกมด
เพราะ มดที่มีขนาดต่างกัน จะไม่ทำร้ายกัน
มดตัวใหญ่บางพันธุ์ จะช่วยเหลือมดตัวเล็กกว่า


ถ้ามีความเห็นแตกต่างกัน (ขัดแย้งกัน) ด้วยเสียงก้ำกึ่งกัน ก็ไม่ควร จัดทำ หรือ จัดให้มี สิ่งนั้น ยกเว้น 3 เรื่องต่อไปนี้

1. ความเป็นความตาย ของชีวิตคน
2. การปกครองประเทศ
3. การดำรงอยู่ หรือสูญสลาย ของพระธรรมวินัย

สามสิ่งนี้ ต้องรีบทำก่อน โดยไม่ต้องรอประชามติ แต่ 3 เรื่องนี้ ไม่อยู่ในเงื่อนไข
การสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง การแต่งตั้ง สมเด็จพระสังฆราช แต่การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ ต้องทำ แม้จะมีเสียง รับ หรือ ไม่รับ ก็ตาม

เหตุผลสนับสนุน คนกำลังจะตาย แม้เป็นโจรมีโทษถึงประหารชีวิต หมอก็ยังต้องรีบเยียวยารักษาก่อน กฎหมายสูงสุดของประเทศ หรือ อำนาจสูงสุดในการปกครอง จะรอฟังมติว่า ชอบธรรม หรือ ไม่ชอบธรรม ไม่ได้

เพราะจะทำให้การขับเคลื่อนประเทศ สดุดหยุดลง กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
ตำแหน่งพระสังฆราช เป็นเรื่องโลกวิสัย แต่พระธรรมวินัย เป็นธรรมวิสัย สำคัญกว่าทุกสิ่ง และบริสุทธิ หากผู้จะดำรงตำแหน่ง พระสังฆราช ยังมีข้อกล่าวหา ก็ไม่ควรแต่งตั้ง

การชลอการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ไม่ทำให้พระธรรมวินัยเสื่อมลงไปเลย
แต่การแต่งตั้งผู้นำศาสนา ที่มีข้อครหา แม้เพียงนิดเดียว ก็ไม่เหมาะควร กับพระธรรมวินัย อันบริสุทธิ์

6 มีนาคม 2559


ธรรมชาติ โหดร้าย แต่มนุษย์ โหดร้ายกว่า
ธรรมชาติ ก็แค่ "ปรับสมดุล" แต่มนุษย์ ทำลายสมดุล


"ระบบ" และ "วิถี" อิสระแบบไทยๆ ทำให้การแก้ไขปัญหาการศึกษาได้ยาก หรือ ทำไม่ได้เลย
นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" แต่ ครู และ พ่อแม่ ยังอยู่ในโลกทัศน์เก่า คือ ยังติดยึดในระบบและวิถีแบบเดิมๆ

การศึกษา ไม่ใช่เรื่องของ การจัด 'rating'ที่จะต้อง เอาอกเอาใจ คนกลุ่มใดเป็นพิเศษ
การศึกษา เป็นเรื่องของการพัฒนา "ปัญญา" "ปัญญา" ไม่ต้องพึ่งพาอาศัย "เรทติ้ง"

ปัญญา คือ การ "ทวนกระแสใจ" (กระแสใจ กับ เรทติ้ง เป็นพี่น้องฝาแฝดกัน)

*rating = ความพึงพอใจ ในการบริโภค
*ปัญญา = wisdom from rating

Go top

 
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2016 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net